Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-08-31

Ansvar och sekretess – knepigt men avgörande i skolans värld

Vad får läraren berätta för elever, kollegor och vårdnadshavare om enskilda barn? Vilken skyldighet har personal att dokumentera verksamheten? Vad innebär sociala medier för verksamheten i skola och fritidshem? Det är några av frågorna som – med hjälp av praktiska exempel – diskuteras och besvaras i boken Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem.

Hans Bengtsson, Anders Urbas och Krister Svensson mot en blå vägg

Bokens författare Hans Bengtsson, Anders Urbas och Krister Svensson.

Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare, förskolechefer och rektorer. Innehållsmässigt fokuserar den på de regelverk som anställda i förskolans och skolans värld måste känna till och följa. Den senaste upplagan – den åttonde – har ett nytt kapitel som handlar om ”digitalisering inom undervisning, dokumentation och handläggning”.

Törst efter kunskap

– När jag går in i en studentgrupp och nämner någon del av boken så märker jag att det finns ett oerhört sug efter kunskap. En fråga kan ta hela lektionen även om den bara skulle utgöra en liten del. Och frågorna blir genast många fler: Får jag ta någons mobil i klassrummet, vad gäller vid prov, kan jag begära att få se skolledningens beslut? säger Anders Urbas, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och en av författarna till boken.

Författarna bakom boken ”Ansvar och sekretess” är även Hans Bengtsson, docent i statsvetenskap, och Krister Svensson, utbildad förskollärare samt VD för konsult- och utbildningsföretaget Play Design Sweden AB. De båda har tidigare varit verksamma i många år vid Högskolan i Halmstad.

– En central dimension i boken är att beskriva de regelverk och den rättstillämpning som ska säkerställa rättssäkerhet för barn och elever, föräldrar, personal och huvudmän. Brister i kunskaper om dessa regelverk riskerar att hänvisa personal till sunt förnuft, och det kan innebära ett direkt hot mot rättssäkerheten, säger Krister Svensson.

Vem har ansvaret?

Det är nu 30 år sedan den första upplagan kom ut, skriven av Hans Bengtsson och Krister Svensson, och många förändringar har gjorts sedan dess. Utifrån sin erfarenhet av arbete i förskolan hade Krister Svensson uppmärksammat att förskollärarna ibland körde barnen med sina privata bilar. De juridiska konsekvenserna om ett barn skulle komma till skada var inte klara för personalen. Frågan om vem som hade ansvaret lyfte han sedan inom allt fler områden som hade med verksamheten att göra, inte minst dokumentation av olika slag.

– Många sa till mig att blivande förskollärare och pedagoger inte är intresserade av sånt, men tvärtom fick vi ett enormt gensvar från studenterna på Högskolan.

Frågan om ansvar och sekretess utvecklades till ett viktigt utbildningsinnehåll av Hans Bengtsson och Krister Svensson, vilket ledde fram till den första versionen av boken.

Lagar, förordningar, föreskrifter och avtal är viktiga ramverk för lärare – även om man i det offentliga samtalet om skolan – exempelvis i media – inte uppmärksammar detta särskilt ofta. I stället pratas det mest om pedagogik, resultat och mobiler i klassrummet, menar författarna. Men förskola, skola och fritidshem spelar stor roll i barnens vardag, för det är där det privata och det offentliga, det privata och det professionella möts.

Skola under press

– Det är en stark press på skolan i dag, att leverera i Pisa-undersökningar och genom konkurrensen kommuner emellan. Förväntningarna på förskola och skola sätter stor press på barn och lärare. Olika utvärderingssystem driver på verksamheten, till exempel så skapar jämförelser av nationella prov och utvärderingar ett fokus på innehåll och didaktik.. Men lärares handlingar har också rättsliga konsekvenser och lärare såväl som arbetsledaren har ansvar för barnens arbetsmiljö och de villkor som barn och vuxna arbetar under, säger Krister Svensson.

Det är viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter, påpekar Anders Urbas.

– Som lärare ska man utföra det som våra folkvalda politiker bestämt och som finns i exempelvis lagar, förordningar och läroplaner. Det kan handla om sådant som sekretess, men även hur man hanterar allmänna handlingar som är offentliga eller sekretessbelagda. Lagstiftning är riksdagens medel att reglera samhällets verksamheter. Det är särskilt viktigt att myndigheter och dess personal förstår vikten av att genomföra och följa de regelverk och de uppdrag som politiken lagt på dem.

Tre män sitter vid ett bord utomhus

Hans Bengtsson pekar på svårigheterna i att enheter och myndigheter i dag förväntas samverka mycket med varandra.

– Olika myndigheter har olika grader av sekretess och skolan är speciell genom att ansvaret är uppdelat mellan personal med olika funktioner. Man kan alltså inte samverka hur som helst, utan man måste ta hänsyn till både kolleger, föräldrar, andra vårdnadshavare och barn. Ta exempelvis hälsovården, skolkuratorn och lärarna, vad får de egentligen informera varandra om? Det är viktigt att veta. Förväntningar om samverkan kan tyvärr i praktiken ibland köra över den juridiska lagstiftningen. Då gäller det att hålla isär det personliga och yrkesrollen som lärare och pedagog.

Den centrala respekten

Ett argumentet kan vara att ”det är för barnens bästa, det blir bara krångligt om vi inte kan prata med varandra”.
–Men det är inte acceptabelt om det innebär kränkningar av barnet eller dess anhöriga. Rätten till integritet och sekretess som en familj har måste upprätthållas. Familjer ska inte ”diskuteras under kafferasten” och alla har inte anledning att veta allt om alla. Respekt och rättssäkerhet måste vara centrala begrepp, säger Krister Svensson.

Vad gäller digitaliseringen kan man säga att regleringarna har bestått samtidigt som arbetsformerna har ändrats. Som lärare eller rektor tänker man kanske inte på att det är samma regler som gäller, påpekar Anders Urbas.

– Det är lätt att göra mycket, till exempel starta en grupp på Facebook för eleverna eller ha en lärandeportal för kommunens skolor, men då tänker man kanske inte alltid på konsekvenserna, säger han.

– Digitalisering måste underordnas gällande regler, det går till exempel inte att bara radera inkomna meddelanden till en sociala medier-grupp hur som helst, eftersom dessa meddelanden kan räknas som allmänna handlingar. Lärare är aktörer med ett uppdrag där de jobbar med andra människor som ska respekteras som de demokratiska medborgare de är.

Lärare har alltså ett eget ansvar – men, betonar Andes Urbas, sedan måste också arbetsplatsen jobba systematiskt och skapa förutsättningar för personalen att följa de regler som omger verksamheten.

Text och bild: KRISTINA RÖRSTRÖM

Bokomslag "Ansvar och sekretess"

Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem (2018) ges ut av Liber.

Att en bok kommer ut med en åttonde upplaga får ses som ett kvitto att den efterfrågas.

Sidan uppdaterad 2018-08-31