Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-03-21

Studentkonferens: Lekfullt på största allvar

I fredags var det lekkonferens på Högskolan i Halmstad. Frågor som diskuterades var: Hur vill barn ha sina lekmiljöer? Hur förankras detta i forskningen? Med hjälp av digitala postrar visade studenter på förskollärarutbildningen lekmiljöer som de har utvecklat för barn, på vetenskaplig grund.

2 studenter och en lärare, redovisar

Koncentration i luften. Studenterna Marina Nilsson och Alexander Bryngelson redovisar för Karin Davidsson, universitetsadjunkt vid Högskolan. Studenterna examineras på vissa moment av kursen under lekkonferensen. "Det är roligt att höra barnens tankar och att vi kan göra tankarna synliga och så verkliga som möjligt" berättar studenterna senare.

Fantasifull och kreativa miljöer med tillhörande berättelser rullar fram på stora skärmar inne på DLC, Digitalt laborativt centrum, på Högskolan. Studenter, lärare, forskare och externa gäster samlas runt ”postrarna” och ömsom lyssnar och antecknar, ömsom berättar och frågar.

Utgår från barnens perspektiv

Hur kan man utveckla förskolans fysiska miljö utifrån barns perspektiv och olika vetenskapliga teorier om lek? Det är den övergripande frågan som studenterna under tredje terminen på förskollärarutbildningen har besvarat i kursen Lek, lärande och rörelse, med hjälp av fältstudier, vetenskapliga angreppssätt samt uppsatsskrivande – och som de nu redovisar med hjälp av digitala postrar.

Utemiljö, artificiell gullig bild med strand, vatten och lekstuga

Marina Nilsson, Alexander Bryngelson och Anders Bergh lyfter i sitt arbete fram det föränderliga rummet. ”Det handlar om att transformera rummet till ett levande rum. Barnen får själva skapa med hjälp av en ”green screen”, de kan skapa det de vill med ljud och bild”, berättar Marina Nilsson och Alexander Bryngelson. Genom att visa exempelvis skogen eller havet på bild, kan det bli lättare för barnen att dela erfarenheter och ta med dessa in i leken. Alla barn har ju inte erfarenhet av skog, hav, strand, äng – eller vad det nu kan handla om. I studenternas arbete är rummen indelade i fyra zoner med en tunnel emellan.

I delkursen Innovation 1.0, tog studenterna fram fysiska modeller för bans lekmiljö. Nu är det Innovation 2.0 på schemat, och barnens inne- och utemiljö står i fokus.

– Utifrån barnens perspektiv har vi skapat miljöer som stimulerar deras utemiljö. Det har vi gjort fritt, utan att begränsas av budgetramar eller säkerhetstänkande, berättar en grupp studenter, som samlas kring en clever touch, en digital storskärm, där de visar sina olika arbeten.

– Under våra VI-dagar har vi intervjuat barnen, med stöd av olika vetenskapliga lekteorier.

VI-dagar står för verksamhetsintegrerade dagar, och de äger rum på någon av de övningsförskolor som är knutna till Högskolan.

Realistiska fantasiland

Fantasiland – där alla önskningar uppfylls – och melodifestivalrum – ett aktuellt tema som blir centralt för många barn – är bara ett par av de miljöer som studenterna visar under konferensen. Att studenterna tvingas tänka utanför lite ”utanför boxen” har varit en vinst med arbetet, kommenterar några studenter.

– En del av de idéer som har kommit fram nu skulle man faktiskt kunna ta fram på förskolan längre fram. I arbetet ser vi barnens egna normer och värderingar. Ofta kommer miljön till utifrån vad pedagogerna tycker, nu har vi verkligen sett vad som inspirerar barnen. Det är viktigt att vi som pedagoger tänker på att vara tillåtande, lyssnar på barnen och att de är med och påverkar, säger studenterna.

Personer samlas runt en storskärm

Omkring 45 studenter totalt redovisade sina arbeten med hjälp av digitala postrar på Digitalt laborativt centrum, DLC.

Ansvariga lärare för konferensen och kursen är Anniqa Lagergren, universitetslektor i pedagogik, Kalle Jonasson, universitetslektor i utbildningsvetenskap samt Karin Davidsson, universitetsadjunkt med inriktningen förskola och förskoleklass

– Kursen lägger tonvikt vid att studenterna ska närma sig, lära sig förstå och utforma förskoleverksamheten i förhållande till lekens olika dimensioner. De kreativa examinationsformerna blir på så vis ett sätt för dem att närma sig ämnet på ett lekfullt sätt. DLC är en fantastisk resurs i det sammanhanget, med alla tekniska möjligheter som erbjuds här för att fördjupa de pedagogiska insikterna, säger Kalle Jonasson.

Givande utbyte för yrkesverksamma förskollärare

Två av besökarna på lekkonferensen är Lotta Lago och Lena Fors Bengtsson från Wekalyckans förskola i Haverdal. Båda två är handledare till studenter på Högskolan, under verksamhetsförlagd utbildning. En givande dag, konstaterar de:

– Vi kan koppla det som studenterna visar i dag till vår praktik och lekar hos barnen på förskolan. Vi ser också studenternas värld och kan fortsätta att diskutera det som vi ser i dag när studenterna kommer till förskolan för verksamhetsförlagd utbildning. Att vi tar del av den här arenan är också ett sätt att visa att vi är intresserade av studenterna och av att lära nytt, säger Lotta Lago och Lena Fors Bengtsson. 

Gruppbild

Lärare och studenter samlas i DLC, Digitalt laborativt centrum, inför lekkonferensen.

Text och bild (på personer): KRISTINA RÖRSTRÖM

Fotnot. Övningsskola innebär ett nära samarbete mellan Högskolan och en skola eller en förskola i samband med lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet med satsningen är att höja kvaliteten i utbildningen med förbättrad handledning. 

4 studenter

Pernilla Ewald, Felicia Amnebrink, Evelina Angel och Emelie Bengtsson är några av studenterna på förskollärarutbildningen som presenterade sina arbeten under lekkonferensen.

Lotta Lago och Lena Fors Bengtsson

Lotta Lago och Lena Fors Bengtsson arbetar på Wekalyckans förskola i Haverdal, och besökte lekkonferensen i fredags.

Sidan uppdaterad 2018-03-22