Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-03-23

Samverkan för grön tillväxt i Halland

Arena grön tillväxt har under tre år varit ett samverkansprojekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket med syfte att utveckla en innovations- och samarbetsplattform för grön tillväxt i Halland. Nu är denna plattform på plats, så att lärdomarna och kunskaperna kan föras vidare in i de gröna innovationer som utvecklas i länet.

Under inspirationsdagen presenterade ett flertal gröna företagare sina verksamheter och hur de har arbetat i och tillsammans med projektet.

Med företagens behov som drivkraft har projektet nu nått sitt slut och med anledning av det anordnades en avslutningskonferens – en dag för inspiration och erfarenhetsbyte. Där fick deltagarna inspirera och berätta om sina perspektiv på innovation inom gröna näringar.

Framgångsrikt projekt

Från Högskolan i Halmstad har flera forskare deltagit i Arena grön tillväxt, bland andra Pia Ulvenblad, universitetslektor i organisation, Per-Ola Ulvenblad, universitetsadjunkt i företagsekonomi/juridik, Henrik Barth, universitetslektor i industriell organisation, Marie Mattsson, universitetslektor i miljövetenskap och Hans-Erik Eldemark, innovationsrådgivare för forskning.

– Under avslutningskonferensen var flertalet forskare med och presenterade resultat som projektet har bidragit med. Sammantaget har projektet blivit mycket framgångsrikt och Högskolan ser positivt på att fortsätta arbeta i den halländska innovationsarenan i framtiden, säger Marie Mattsson.

Gröna företag

Under inspirationsdagen presenterade ett flertal gröna företagare sina verksamheter och hur de har arbetat i och tillsammans med projektet. Bland annat presenterades utveckling inom teknikområden mot ett fossilfritt Sverige 2050, hur nysvenskar integreras i verksamheter och om uppbyggnaden av en hållbar textilfabrik i Sri Lanka.

I mässområdet presenterades andra gröna verksamheter som deltagit i delprojekt under projektets gång och resultat visades upp.

Arena grön tillväxt

Arena grön tillväxt är en del av Högskolan i Halmstads forskningsområde Grön innovation. Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket och är ett samverkansprojekt mellan Energi och Miljöcentrum (EMC), Hushållningssällskapet Halland, Högskolan i Halmstad och Region Halland.

Text: IDA FRIDVALL
Bild: ARENA GRÖN TILLVÄXT

Sidan uppdaterad 2018-03-26