Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-05-09

”Vem ska ta hand om mormor?” är något så ovanligt som en fartfylld, humoristisk och satirisk musikteaterföreställning om äldreomsorgen.

Säg det med en sång – framtidens äldreomsorg blir teater

Det är en svårlöst ekvation – i en nära framtid kommer andelen äldre att ha fördubblats, samtidigt som äldreomsorgen redan nu larmar om ökande personalbrist. För att belysa problematiken och potentiella lösningar spelas teaterföreställningen ”Vem ska ta hand om mormor?”. Bakom det musikspäckade arrangemanget står Högskolan i Halmstads projekt HICube Kompetenta vården, i samarbete med Hallands bildningsförbund och Halmstads kommun.

Det ligger en spänd förväntan i luften när skådespelarna repeterar och finslipar sitt framträdande minuterna före teaterföreställningens början. Regissören Martin Odd rör sig framför scenen, uppmuntrar och ger konstruktiva synpunkter. Sedan försvinner ensemblen ut i kulisserna och ungefär 300 anställda från Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning väller in genom portarna till kulturhuset i Folkets park i Halmstad. Samtliga anställda vid hemvårdsförvaltningen är inbjudna till de sex föreställningarna och totalt kommer över 1 800 personer att se pjäsen.

Ljuset släcks och in på scenen rullar mormor själv i sin rullstol, spelad av Gun Bergström. Under ledning av en cirkusdirektör, spelad av Niklas Nilsson, får publiken på ett personligt sätt möta äldreomsorgens utmaningar. Allt gestaltat i form av teater, sång och dans. För vem ska egentligen ta hand om mormor när antalet svenskar som är över 80 år beräknas vara omkring en miljon år 2035, samtidigt som äldreomsorgen redan är underbemannad?

Under ledning av en cirkusdirektör får publiken på ett personligt sätt möta äldreomsorgens utmaningar och möjligheter.

Baseras på intervjuer

”Vem ska ta hand om mormor?” är något så ovanligt som en fartfylld, humoristisk och satirisk musikteaterföreställning om äldreomsorgen. Regissören Martin Odd från Hallands bildningsförbund berättar att den baseras på intervjuer med politiker, chefer, personal, seniorer och anhöriga.

– Föreställningen är hämtad från en vardagssituation. Det är ingen slump att föreställningen heter ”Vem ska ta hand om mormor?”. I ensemblen medverkar 15 seniorer från en av kommunens träffpunkter. Det är en unik satsning, säger han.

Ett av föreställningens fokusområden är framtidsutmaningen; hur ser egentligen förutsättningarna ut för äldreomsorgens personal, för de äldre, för cheferna och för politikerna? Bemanningsproblematik, stress och hög arbetsbelastning är några saker som skildras – inte sällan på ett dråpligt humoristiskt vis. När en av de utmattade sjuksköterskorna kollapsar rakt ner i mormors rullstol och får hjälp av seniorerna konstaterar cirkusdirektören lakoniskt att ”nu vet vi i alla fall vem som ska ta hand om personalen”.

Vem ska ta hand om mormor när antalet svenskar som är över 80 år beräknas vara omkring en miljon år 2035, samtidigt som äldreomsorgen redan är underbemannad? Föreställningen ger några tänkbara svar – gestaltade i form av i form av teater, sång och dans.

Visar på digitaliseringens möjligheter

Men ett lika viktigt fokus under föreställningen är vilka möjligheter som finns – inte minst i form av digitala lösningar, så som uppsikt via sensorer och kameror samt hälsoinnovationer. Ett av föreställningens huvudsyften är att öka kunskapen och förståelsen hos hemvårdsförvaltningens personal för de dilemman som rör digitalisering och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg.

Hela satsningen är ett samarbete mellan HICube Kompetenta vården, Hallands bildningsförbund och Halmstads kommun. HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna vars syfte är att stärka vård- och omsorgssektorns förutsättningar att arbeta med hälsoinnovation och samhällets digitalisering. Detta görs bland annat i form av kompetensutvecklingsinsatser, och ”Vem ska ta hand om mormor?” är ett exempel på en sådan insats.

"Inte sällan påstås det att robotar kommer att ta människors jobb. Den här föreställningen visar att digitala och tekniska lösningar kanske snarare är en förutsättning för att framtidens vård och omsorg ska fungera."
– Lena German Millberg, projektledare för HICube Kompetenta vården.

– Pjäsen är ett både medryckande och berörande sätt att nå i princip hela hemvårdsförvaltningens personal i Halmstad. Det finns en diskussion i samhället som allt för ofta handlar om att digitaliseringen är ett hot. Inte sällan påstås det exempelvis att robotar kommer att ta människors jobb. Den här föreställningen visar att digitala och tekniska lösningar – i kombination med nya arbetssätt och metoder – kanske snarare är en förutsättning för att framtidens vård och omsorg ska fungera, säger Lena German Millberg, projektledare för HICube Kompetenta vården.

När en av de utmattade sjuksköterskorna kollapsar rakt ner i mormors rullstol och får hjälp av seniorerna konstaterar cirkusdirektören lakoniskt att ”nu vet vi i alla fall vem som ska ta hand om personalen”.

”Pjäsens innehåll stämmer”

I anslutning till själva teaterföreställningen hålls en interaktiv paneldiskussion mellan politiker, chefer, tjänstemän och anställda. Pjäsen avslutas till rungande applåder, och i pausen före diskussionen reflekterar Liselotte Karlsson och Thanh-Minh Trieu från Västersols hemtjänst över innehållet.

– Pjäsens innehåll stämmer. Det är ont om tid och stressigt. Vi gillar vårt jobb, men det känns som om det fungerade bättre förr, säger Liselotte Karlsson.

Thanh-Minh Trieu håller med.

– Det händer varje dag att en kund behöver dig, men att man inte har tid utan måste gå – trots att man gärna hade stannat kvar lite längre. Vi är dessutom utbildade undersköterskor, och borde få mer tid att jobba med det vi kan, säger hon.

Äldreomsorg handlar om mycket mer än medicinska åtgärder. Det kan även innebära att ta sig tid till att se en film av någons barnbarn som dansar balett.

Skapar dialog

Jennie Vidal är chef för kommunens hemvårdsförvaltning och berättar att digitaliseringens frammarsch tagits emot med blandade känslor. Föreställningen och paneldiskussionen är ett sätt att samla in och ta vara på synpunkter och idéer och skapa en inspirerande dialog mellan ledning och anställda.

"Samhället står inför en period av stora förändringar inom äldreomsorgen där arbetsdagen kommer innehålla fler digitala inslag."
– Jennie Vidal, chef för Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning

– Genom detta initiativ har vi en möjlighet att lyfta både utmaningar och lösningar i ett öppet forum. Samhället står inför en period av stora förändringar inom äldreomsorgen där arbetsdagen kommer innehålla fler digitala inslag. Allt för att de anställda ska kunna fokusera på det som är viktigt i deras roll – det personliga mötet. Vi känner att det är angeläget att lyfta fördelarna med digitala lösningar så att alla känner sig motiverade inför det som kommer, säger Jennie Vidal.

I anslutning till själva teaterföreställningen hålls en interaktiv paneldiskussion mellan politiker, chefer, tjänstemän och anställda. Till höger Jennie Vidal, chef för Halmstad kommuns hemvårdsförvaltning.

Stor igenkänningsfaktor

Under den avslutande diskussionen – där Jennie Vidal deltar tillsammans med politiker, verksamhetschef samt personalrepresentanter – avhandlas både principiella frågor och konkreta lösningar. Bland annat diskuteras bemanning och löner. Publiken deltar via sina smarta telefoner och får ge sin syn på både föreställningen och hur de tycker att framtiden borde se ut inom äldreomsorgen. En klar majoritet, långt över 60 procent, tycker att föreställningen överensstämmer med verkligheten, och mer än 30 procent tycker att den stämmer delvis.

Ljuset tänds och publiken lämnar lokalen. Fick vi ett entydigt svar på vem som ska ta hand om mormor? Kanske inte, men de totalt 1 800 från hemvårdsförvaltningen som ser föreställningen tycker förhoppningsvis att hälsoinnovationer, digitalisering, tekniska lösningar och nya arbetssätt är goda förutsättningar för framtidens äldreomsorg.

Text och bilder: JOACHIM BRINK

Se föreställningens introduktionsfilm

(filmen har visats för anställda vid Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning som en förberedelse inför teaterbesöket)

Om föreställningen

”Vem tar hand om mormor?” är en musikteater om äldreomsorgens utmaningar som ges vid totalt sex tillfällen under april och maj månad 2018. Ensemblen består av erfarna skådespelare samt seniorer och personal från äldreomsorgen. Föreställningen med efterföljande personaldialog och panelsamtal är ett samarbete mellan Hallands bildningsförbund, Halmstads kommun och HICube Kompetenta vården.

Cirkusdirektören spelas av Niklas Nilsson, och mormor spelas av Gun Bergström.

Regissören Martin Odd (höger) berättar att föreställningen är hämtad från en vardagssituation. Här i samtal med konferencieren Ann Jornéus (vänster).

Är framtiden osäker eller hoppfull?

Föreställningen är ett sätt att nå i princip hela hemvårdsförvaltningens personal i Halmstad.

HICube Kompetenta vården

HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. Projektets övergripande syfte är att stärka vård- och omsorgssektorns förutsättningar att arbeta med hälsoinnovation och samhällets digitalisering – att utveckla den kompetenta vården. Tillsammans med samverkansparterna genomförs kompetensutvecklingsinsatser i form av seminarier, erfarenhetsutbyte och avgränsande delprojekt.

Sidan uppdaterad 2018-05-09