Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-04-20

Pernilla Nilsson blir nästa prorektor

Högskolestyrelsen har i dag beslutat att utse Pernilla Nilsson till prorektor efter Thorsteinn Rögnvaldsson, som lämnar uppdraget som prorektor den 30 juni i år. Den arbetsgrupp ur styrelsen som har berett beslutet menade, efter hörande och intervjuer med de tre sökande, att hon är den kandidat som bäst uppfyller kravprofilen. Alla tre hörandegrupper förordade också Pernilla Nilsson.

– Pernilla Nilsson har bred erfarenhet och kompetens när det gäller Högskolans samlade verksamhet, och kommer att komplettera och stärka Högskolans ledning, säger Harald Castler, högskolestyrelsens ordförande.

De tre hörandegrupperna med lärare, teknisk-administrativ personal och studenter förordade också enhälligt Pernilla Nilsson, som de bedömde har den erfarenhet och ledarskapsförmåga som uppdraget kräver. De menade också att hon har bred kompetens och visar på engagemang och initiativtagande.

Pernilla Nilsson utsågs år 2013 till vicerektor med ansvar för grundutbildning vid Högskolan i Halmstad, och utnämndes samma år till professor i naturvetenskapens didaktik. Hon har varit drivande inom frågor som rör kvalitetsutveckling och högskolepedagogik vid lärosätet, och har också en rad expertuppdrag kopplat till sina akademiska meriter, bland annat som ledamot i den statliga skolforskningsnämnden.

Fortsätta verka för kvalitet

– Jag är verkligen glad över att ha fått förtroendet att bli prorektor och ser fram emot att arbeta med att utveckla och stärka lärosätets utbildning, forskning och samverkan. Vi står inför spännande samhällsutmaningar, inte minst med tanke på det digitaliserade samhället. Här har våra utbildningar, och särskilt våra professionsutbildningar en viktig roll i att förbereda studenterna för en föränderlig arbetsmarknad. Som prorektor vill jag fortsätta att verka för att våra utbildningar håller hög kvalitet och att medarbetare och studenter känner stolthet och glädje över att få vara en del i den kvalitetskultur som vi bygger gemensamt, säger Pernilla Nilsson om det nya uppdraget som prorektor.

Pernilla Nilsson kommer att behålla sitt ansvar för grundutbildning och kvalitetsfrågor. Någon ny vicerektor kommer inte att utses, utan rektor Stephen Hwang tar själv ansvaret för forskningsfrågorna, som prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson har haft som sitt ansvarsområde.

– Jag är mycket glad att styrelsen har utsett Pernilla till ny prorektor. Hennes energi, kreativitet och klokhet kommer att bli en stor tillgång för såväl mig som Högskolan, säger rektor Stephen Hwang.

Prorektor är rektors ställföreträdare och agerar som rektor när rektor inte är i tjänst. Uppdraget som prorektor är treårigt, med möjlighet till förlängning.

SELMA SEDELIUS

Pernilla Nilsson blir ny prorektor från den 1 juli. Bild: MAGNUS KARLSSON

Sidan uppdaterad 2018-04-20