Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-03-05

Nytt Brysselkontor ger närhet till EU

Lärosätena i södra Sverige – däribland Högskolan i Halmstad – fördjupar och stärker sitt samarbete. Nu inrättar de ett gemensamt kontor i Bryssel för att skapa nätverk och större genomslag bland EU:s institutioner. Det handlar också om att nå större framgångar med mer forskningsmedel från EU.

Förra veckan, den 28 februari, undertecknade rektorerna för lärosätena i samarbetsorganisationen Lärosäten Syd en överenskommelse om fördjupat samarbete. Huvudpunkten var dock öppnandet av ett gemensamt kontor i Bryssel.

– Genom Brysselkontoret fördjupar vi vårt samarbete inom Lärosäten Syd och ökar möjligheten att synliggöra vår forskning och våra forskare inom EU. Vi hoppas på att öka samarbetet med olika aktörer samt på ökad EU-finansiering, säger Högskolan i Halmstads rektor Stephen Hwang, som var en av rektorerna som undertecknade avtalet.

Rektorerna för lärosätena i samarbetsorganisationen Lärosäten Syd undertecknade en överenskommelse om fördjupat samarbete. Från vänster: Anders Hedenstierna, Håkan Schroeder, Kerstin Tham, Stephen Hwang och Torbjörn von Schantz. Håkan Pihl saknas på bilden. Bild: HELENA SMITT

”Viktigt vara på plats där saker händer”

Kontoret kommer att vara fysiskt beläget i det så kallade Nordic House i Bryssel. I byggnaden finns redan många svenska organisationer och aktörer representerade, bland annat Vinnova och Vetenskapsrådet. Håkan Schroeder, ordförande för Lärosäten Syd och dekan på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, ser en god potential i Brysselkontoret:

– På detta sätt får vi en person och ett kontor på plats som kan följa utvecklingen i EU, bidra till det internationella samarbetet och verka mer specifikt utifrån lärosätenas intressen. Det är viktigt att vi är på plats där saker händer på det internationella planet. Lärosätena har mycket att ge i några av vår tids stora samhällutmaningar som exempelvis flykting- och migrationsfrågorna, säger Håkan Schroeder.

Kompletterande profiler

Den nya överenskommelsen beskriver att samarbetet ska ge ökade synergieffekter genom såväl ökad planering som erfarenhetsutbyte. Lärosäten Syd ser särskilda möjligheter i samarbetet genom sina kompletterande profiler som kan bidra till att hantera behov av både specialisering och bredd i verksamheten.

De sex lärosätena samarbetar redan inom exempelvis forsknings- och innovationsprojekt, kvalitetssäkring av utbildning, studentkårer och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Organisationen kan genom samarbete kring mobilitet möjliggöra för allt fler studenter att kombinera sina egna utbildningar genom att växla mellan lärosätena.

JOACHIM BRINK och HELENA SMITT

Höghuset på Högskolans campus.

Lärosätena i södra Sverige – däribland Högskolan i Halmstad – inrättar ett gemensamt kontor i Bryssel. Bild: JOACHIM BRINK

Lärosäten Syd

Lärosäten Syd består av Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

"Vi hoppas på att öka samarbetet med olika aktörer samt på ökad EU-finansiering."
– Stephen Hwang, rektor för Högskolan i Halmstad

Sidan uppdaterad 2018-03-05