Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-04-16

Ny akademichef rör sig gärna i tvärvetenskapen och i laboratorier

Den nya chefen för Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad heter Susanna Öhman och hon är i dag dekan vid Humanvetenskapliga fakulteten vid Mittuniversitetet. Susanna Öhman tillträder som akademichef vid Högskolan den 1 augusti och tar då bland annat med sig bred chefserfarenhet, kunskap om risker och en förkärlek till labb med många perspektiv.

– Det ska bli jättekul med en ny utmaning. Jag har jobbat på Mitthögskolan, numera Mittuniversitetet, sedan 1992, så det ska bli väldigt spännande att lära känna ett nytt lärosäte, säger Susanna Öhman på telefon från Östersund.

Susanna Öhman ser framför sig att hon börjar på ett bra, välskött lärosäte med spännande framtidsvisioner.

– Högskolan i Halmstad är ett lärosäte i tiden med blick utåt mot samhället och som vill vara och verka som motor för regionen. Det tycker jag är spännande, säger Susanna Öhman.

Hennes nuvarande arbetsplats är ett nära dubbelt så stort lärosäte, med verksamhet på två orter.

– Högskolan i Halmstad känns lite lagom stort, som vi säger på svenska. Det är överblickbart och har en storlek som gör att jag nog kan lära känna organisationen ganska snabbt. Det känns bra på alla sätt att börja uppdraget.

Med bred erfarenhet av ledarskap

Tvär- och mångvetenskap är hemmaplan för fotbollsintresserade Susanna Öhman. Sedan sju år tillbaka är hon dekan vid Humanvetenskapliga fakulteten vid Mittuniversitetet.

– Fakulteten ansvar för nio avdelningar med bland annat ekonomi, juridik och psykologi, men vi har även lärarutbildning, utbildningsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, så områdena som Akademin för lärande, humaniora och samhälle arbetar med är väl bekanta för mig.

Det nya uppdraget blir mer avgränsat, och hon ser en möjlighet att få jobba mer fokuserat med frågorna inom akademin.

– Alla lärosäten har sina utmaningar. Jag ser fram emot att få träffa alla och jag ser stor potential att fortsätta göra bra saker tillsammans.

Tidigare jobbade Susanna Öhman i många år som prefekt, och dessförinnan som chef för en avdelning inom förvaltningen, utbildnings- och forskningsbyrån. Den hade hand om exempelvis internationalisering, stöd till fakulteterna och studieadministrativa frågor.

– Det är stor fördel att ha erfarenhet av både förvaltning och de akademiska delarna, det gör att jag har fått en mycket bättre bild av vad som pågår i hela verksamheten på ett lärosäte.

Labbande docent

Under sin grundutbildning studerade Susanna Öhman till personalvetare, och i dag är hon docent i sociologi. Hon disputerade vid Umeå universitet på en avhandling om hur ny teknik tas emot i samhället. Risk och säkerhet, och hur samhället hanterar gamla men framför allt nya typer av risker, är hennes forskningsområde, och hon samarbetar med organisationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon kommer att fortsätta att bedriva en del forskning vid Mittuniversitetet.

– Jag var med och startade ett centrum, en forskargrupp som heter, Risk and crisis research centre, och i november invigdes ett risk- och krishanteringslabb vid Mittuniversitetet. Mycket av tekniken där liknar den som finns på DLC, Digitalt laborativt centrum, på Högskolan, säger hon, och fortsätter:

– Jag tycker att det är jättespännande med laborativa miljöer som kan kopplas till samhällsvetenskap och humaniora. Det är viktigt att de aspekterna också är med, så att labben inte enbart handlar om ren teknikforskning. Det är samma tänk som Högskolan i Halmstad har.

Tålmodiga perspektiv

På fritiden ägnar sig Susanna Öhman gärna åt fotboll – hon är Östersund FK-supporter och har ett förflutet som målvakt – och att greja i trädgården. Till den och familjen kommer hon att pendla på helgerna.

– Halmstad är en fantastisk stad som jag gärna har besökt genom åren och hittills har förknippat framför allt med sol, sommar och hav. Jag slås också av hur nära det är till allt på västkusten, det ska bli spännande att lätt och snabbt kunna åka till Malmö och Göteborg på ingen tid alls. Jag är van vid att pendla till Mittuniversitetets campus i Sundsvall över dagen, det är 2 timmar och 20 minuter enkel resa, säger Susanna Öhman.

En tillgång för utvecklingen

– Jag är mycket glad över att Susanna Öhman kommer till Högskolan i Halmstad. Hon har en gedigen chefs- och ledarerfarenhet kopplat med stora kunskaper och rika erfarenheter från såväl utbildnings- och forskningsverksamhet inom ett brett område. Hon kommer att bli en tillgång för utvecklingen av såväl Akademin för lärande, humaniora och samhälle som Högskolan i stort, säger Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Susanna Öhman kommer att börja vid Högskolan i Halmstad i augusti. Hon tar över efter Helen Fuchs, som varit tillförordnad akademichef sedan november förra året då Cecilia Kjellman lämnade uppdraget som akademichef.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM

Susanna Öhman

Susanna Öhman tillträder som akademichef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle i augusti. Bild: SANDRA LEE PETTERSSON

Sidan uppdaterad 2018-04-16