Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-05-08

Många besökare vid Högskolans monter på Halmstad Arena

Högskolan i Halmstad var akademisk partner vid lag-VM i bordtennis på Halmstad arena den 29 april till 6 maj. På arenan fanns studenter och personal på plats för att visa upp Högskolan och knyta värdefulla kontakter.

– Vi vill vidareutveckla forskningen inom racketsport och vara en drivande kraft för att skapa utveckling på den regionala idrottsarenan, säger Krister Hertting, som ansvarade för Högskolans monter på arenan.

Till vardags är Krister Hertting programansvarig för Högskolan i Halmstads unika program Professionell idrottskarriär och arbetsliv (PIKA-programmet, 180 hp), i vilket du som elitsatsande idrottare har möjlighet att utöva din sport och också få stöd i det, samtidigt som du skaffar dig en högskoleutbildning. Krister Herttings fokus under VM-veckan har handlat om att synliggöra Högskolans verksamhet och att knyta nationella och internationella kontakter, dels för att marknadsföra PIKA-programmet, dels för att jobba vidare med och skapa nya möjligheter för Högskolans satsningar på idrottande. 

Krister Hertting, programansvarig för PIKA-programmet på Högskolan i Halmstad.

Det har varit ett varierande publikantal på arenan under veckan, mest drag har det varit i samband med Sveriges matcher i arenan. Men vilka var det som besökte Högskolans monter?

– Vi har haft besök av alla möjliga, allt från barn som ville prova vår bordtennis-aktivitet (boll i snöre, så kallad Swing Ping Pong), till tekniskt intresserade som var nyfikna på Högskolans robot, och idrottsledare som ville höra mer om vårt PIKA-program. Även en del ungdomar med intresse för studier på Högskolan överlag, liksom olika aktörer i kommun och näringsliv, har kommit förbi och pratat med oss, säger Krister Hertting. 

Besökarna kunde bland annat prova Swing Ping Pong i Högskolans monter.

Vill utveckla forskning om racketsport

Under VM-veckan har Krister Hertting haft möten med flera organisationer och personer som på olika sätt vill samverka med Högskolan – på utbildningsnivå såväl som på forskarnivå.

– Det är viktigt att se till att kontakter som har knutits under arbetet med detta mästerskap lever vidare och inte ebbar ut när evenemanget avslutas. Högskolan har en vision om att vidareutveckla forskning inom racketsport – det är viktigt för oss att lyfta i diskussioner med intressenter. Målet är att vara en drivande kraft för att skapa utveckling på den regionala idrottsarenan och det når vi genom att arbeta strategiskt tillsammans med nationella och internationella aktörer, säger Krister Hertting.

Del av PIKA-programmet erbjuds internationella studenter

Michaela Karlsson, bordtennisspelare och PIKA-student, har varit med och representerat Högskolan under veckan. Hon tycker att det är tydligt att Högskolan i Halmstad genom programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv erbjuder en unik kombination av studier och elitsatsning:

– Många blir inspirerade och nyfikna på hur man skulle kunna ta idén vidare, till sin hemstad eller hemnation. För mig har studier vid PIKA-programmet inte bara förberett mig för arbetslivet, utan även utvecklat mig som idrottsutövare på flera plan. I många av de projekt som vi driver utgår vi i från analyser av oss själva i idrottsituationer, vilket ger viktiga lärdomar att ta med sig direkt in i utövandet, säger Michaela Karlsson.

– Under hösten drar vi i gång en internationell satsning med The International PIKA Year, där utländska studenter får möjlighet att ta del av PIKA-programmets innehåll, avslutar Krister Hertting.

Sidan uppdaterad 2018-05-09