Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-05-21

Förstärkt alumnverksamhet ska skapa fruktbara relationer med tidigare studenter

Genom åren har många värdefulla men småskaliga nätverk och aktiviteter för alumner utvecklats på Högskolan i Halmstad, men högskoleövergripande mål och arbetssätt har saknats. Nu är dock arbetet med att stärka alumnverksamheten i full gång och redan under hösten kommer alumner att få erbjudanden.

– Vi vill skapa en modern alumnverksamhet, berättar Anders Nelson, vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och internationalisering vid Högskolan i Halmstad. Det ska inte bara vara ett sätt att träffas och minnas studietiden, utan något som bygger broar för samarbeten inom forskning och utbildning.

Ett verktyg för samverkan

Syftet med alumnverksamheten är att skapa nätverk där både tidigare studenter och Högskolan ska kunna uppnå sina mål. Relationen mellan lärosätet och alumnerna ska vara ett ömsesidigt utbyte och samarbete som skapar möjligheter för alla parter.

– Vi vill bygga långsiktiga och starka relationer till tidigare studenter för att kunna samarbeta med näringsliv och offentlig sektor. Det ska stärka förutsättningarna för svenska och internationella studenter, lärare och forskare som vill skapa fruktbara relationer, nätverk och projektfinansiering tillsammans med arbetslivets aktörer.

Alumnerna kan fungera som ambassadörer för de möjligheter som erbjuds genom samverkan med Högskolan i Halmstad.

– Särskilt framgångsrika tidigare studenter kan stärka känslan av de möjligheter som öppnas efter en utbildning på Högskolan, säger Anders Nelson.

Alumnerna kommer att bjudas in till evenemang, ges möjlighet att föreläsa på Högskolan, kunna skapa nätverk och få möjlighet till vidare kompetensutveckling.

– Det är en fantastisk möjlighet för oss att ta tillvara på alumners erfarenheter och utveckla våra utbildningar.

Smygstartar redan under hösten

Utvecklingsarbetet startar under våren 2018 och alumnverksamheten kommer att vara fullt utbyggd under 2019. Men redan i höst smygstartar verksamheten. Den 21 september arrangeras en stor innovationskonferens på Högskolan i Halmstad. Då samlas forskare, studenter, företag och praktiker för att diskutera framtidens vård och omsorg ur ett digitaliseringsperspektiv.

– I samband med innovationskonferensen kommer alumner att bjudas in för att kunna bidra med sina kontaktnät och erfarenheter. Vi planerar att genomföra fler pilotaktiviteter av det här slaget under både hösten och kommande vår, säger Anders Nelson.

REBECCA STAVER

Anders Nelson, vicerektor för samverkan, innovation och internationalisering. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2018-05-21