Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-04-11

Förändringar i sjuksköterske­programmet för att möta framtidens vårdbehov

Höstens nya studenter på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad får ett pinfärskt programupplägg – utbildningen har reviderats för att bättre matcha framtidens arbetsmarknad.
– Den stora skillnaden mot tidigare är att alla våra sjuksköterske­studenter nu kommer att ha verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kommunal hälso- och sjukvård. Det beror på att vården förändras och fler patienter vårdas i hemmet – alltså i kommunal regi, så det ska man ha träffat på när man är färdig med sin examen och ska ut i arbetslivet, säger Annika Jensen, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

Studenter på sjuksköterskeprogrammet har lektion i Health Lab.

Att revidera ett utbildningsprogram innebär att hela programmet ses över och det är något som görs med jämna mellanrum. Den här gången behålls mycket av stommen, men några nya kurser har lagts till och den stora förändringen är alltså att man ser till att samtliga studenter gör någon del av sin verksamhets­förlagda utbildning inom kommunal vård. Tidigare har en stor del av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) gjorts inom den slutna sjukhusvården, men i takt med att den vården minskar och blir allt mer specialiserad samtidigt som den kommunala vården ökar var det nu dags för en förändring i utbildningen som bättre matchar nuvarande och framtida behov.

– Det har blivit jättebra, vi har delvis fått en ny riktning framåt. Vi har ett bra program i dag, men med de anpassningar vi nu har gjort ligger programmet mer i linje med Högskolans profil, där viktiga delar är digitalisering, värdeskapande, innovationsdrivande och samhällsutvecklande, berättar Annika Jensen.

Nytt avtal om VFU-platser

I och med att fler studenter nu ska ut på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kommunerna har Högskolan skrivit ett nytt avtal med kommunerna i Halland om VFU-platser.

De nya studenterna kommer också att ha fler färdighetsövningar och kursmoment förlagda till Kliniskt träningscenter och Health Lab på Högskolan. Ambitionen är att teori och praktik ska hänga ihop på ett tydligare sätt. Annika Jensen tycker att Högskolan erbjuder goda förutsättningar för det:

– Vi kan tillämpa teorin i vår kliniska labbmiljö. Kliniskt träningscenter (KTC) har utvecklats och erbjuder bättre förutsättningar i och med Högskolans Health Lab som öppnade hösten 2017. Där finns både sjukhusmiljöer och hemmiljöer med bra förutsättningar för simulering. I och med förändringarna i programmet kommer vi att ha fler praktiska övningar i våra träningsmiljöer.

Kurs i förändringsarbete

En annan nyhet är en kurs i förändringsarbete. Där får man träna på att omsätta sina kunskaper i att leda förändringsarbete.

– Förbättringskunskap är en av sjuksköterskans kärnkompetenser, det får man tillämpa i den här kursen. Våra studenter kommer att få öva på att utveckla och leda ett mindre förändringsarbete i samband med examensarbetet – så att de kan jobba vidare med det mot en organisation eller inom vården, säger Annika Jensen.

Hon betonar att kursen med det vetenskapliga examensarbetet är en viktig del i utbildningen:

– Ett vetenskapligt förhållningssätt där vård och vårdbeslut är baserade på evidens är grundläggande i arbetet som sjuksköterska. Därför fortsätter vi att lägga stor vikt vid de vetenskapliga kurserna.

Reflektioner kring ett hållbart arbetsliv

Ytterligare en viktig del av utbildningen är reflektion kring ett hållbart arbetsliv, och det är något som kommer att finnas med tydligare än förut. Det handlar både om hållbarhet gällande vården i sig – till exempel en hållbar organisation och hållbara relationer på arbetsplatsen – men det handlar också om ett hållbart arbetsliv i förhållande till sig själv som medarbetare.

– Det är därför också viktigt att man som student reflekterar över sitt eget välbefinnande och hälsa, avslutar Annika Jensen.

Sidan uppdaterad 2018-04-12