Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-03-28

Arkitekter i skolan: Skolgårdskreatörer besökte Högskolan

När en ny skolgård ska byggas är det av största vikt att elevernas åsikter och idéer tas till vara. I höstas deltog årskurs 3 på Linehedskolan i Halmstad i projektet ”Arkitekter i skolan” för att skapa ett konstverk till den egna skolgården.

Modell av konstverk

Vernissagen med idéerna och skisserna av konstverken har ägt rum på skolan, med inbjudna vårdnadshavare och syskon, då elevernas modeller, texter och teckningar visades upp. Mycket färg, glitter och lampor smyckar sittvänliga trappor, gungor, rutschkanor och bollkorgar, allt både vackert, användbart och inbjudande. Bild: INGRID SVETOFT

Bostadsbolaget HFAB, kommunens fastighetskontor och Högskolan i Halmstad deltog i arbetet med konstverken. KomTek var ett stöd i processen.

– Eleverna fick ett uppdrag att presentera idéer för sin nya skolgård som ska byggas om. Där behövs ett konstverk som kombinerar konst med viljan att röra på sig mer, berättar Ingrid Svetoft, universitetslektor i byggteknik vid Akademin för humaniora, lärande och samhälle på Högskolan i Halmstad.

Uppdrag som förverkligas

Hon betonar att det handlar om ett riktigt uppdrag som ska realiseras och inte stanna på idéstadiet.

– Samarbetet med KomTek ger förutom stöd i process och genomförande, också idéer till att utveckla samverkan kring ämnet teknik i lärarutbildningen, säger Ingrid Svetoft.

Årskurs 3 jobbade med konstverket på skolan i höstas och nu är det dags för eleverna att besöka de olika samhällsaktörerna i deras ”hemmiljöer”. Hos HFAB träffade de fastighetsägare och arkitekter och på Högskolan får de bekanta sig med DLC, Digitalt laborativt centrum, och med FabLab. Eleverna har också under våren besökt KomTek samt träffat politiker i rådhuset i Halmstad.

Maria och Ingrid

Maria Grange, klasslärare på Linehedskolan, och Ingrid Svetoft, universitetslektor vid Högskolan.

Maria Grange, klasslärare, nappade direkt när frågan kom om klassen kunde få jobba med sina tankar om hur ett funktionellt konstverk kan se ut.

Lärande livet ut

– Det har varit bra och nyttigt för eleverna. Skolan kan lätt bli så sluten. Eleverna måste få se att de kan ha verklig nytta av skolarbetet och att det som de gör här ska användas även utanför skolan – det finns en värld utanför Linehed. Det är också viktigt att se att lärandet är en process, att vi lär oss hela livet.

I konstverken som eleverna skapade var det främst färg och lek som lyftes fram.

– Barnen vill kunna leka på konstverket, säger Maria Grange.

Emma Ramadanovic Azra Kayapinar

Emma Ramadanovic och Azra Kayapinar skissar på bra miljöer för Högskolans studenter.

Elevernas idéer till studentbostäder

När eleverna besökte Högskolan under vårvintern berättade Ingrid Svetoft, universitetslektor, för dem att det ska byggas nya studentbostäder på Högskolans campus, och att eleverna gärna får bidra med idéer om hur studenterna ska bo.

I samverkansprojektet "Exjobb i samverkan" har senare aktörer som är involverade i Högskolans campusplaner bjudits in. De fick då kopior av elevernas ritningar och förslag. Innehållet kan sammanfattas med att studenterna behöver bra platser för att studera, "hänga", äta pizza och att sova.

Tackbrev kommer nu att förmedlas till eleverna på Linehedsskolan från Högskolans fastighetschef Rikard Ahlgren och representant för fastighetsägaren Intea AB, Rada Markovic.

 Inom projektet ”Arkitekter i skolan” har elever tidigare tagit fram bra gångvägar för barn, ”Barnens stråk”, på uppdrag av HFAB i stadsdelen Andersberg i Halmstad. Dessa stråk invigdes våren 2017.

Eleverna samverkar

Ingrid Svetoft har varit med och tagit fram den så kallade dialogmodellen ”Arkitekter i skolan”, en metod där man utgår från tre tidsperspektiv, nutid, dåtid och framtid, och med hållbar utveckling som gemensamt tema. Arbetet sker med stöd av olika kommunikations- och visualiserings­verktyg och elevernas lärande sker i samverkan med olika samhällsbyggare och med lärare och pedagoger.

– Jag har varit med och tagit fram dialogmodellen och nu utvecklas den i olika kontexter utifrån skolans förutsättningar och idéer. Bakgrunden är barnens rätt att delta i samhällsbyggandet och att FN:s Barnkonvention blir lag i Sverige år 2020. Detta är ett sätt att involvera barnen i processen, men det fungerar också som ett verktyg för att integreras i språk och samhälle. Det ger också ett ömsesidigt lärande för oss "experter" då vi får detaljerad kunskap om barnens närmiljö, säger Ingrid Svetoft.

Se sin egen förmåga

Vad gäller skolgården på Linehedskolan planeras nu för att några av barnens konstverksidéer ska byggas.

– Vi ser fram emot invigning av det nya konstverket för rörelse, säger Ingrid Svetoft som också ser ”Arkiteter i skolan” som ett ”entreprenöriellt lärande:

– För barnen blir det, genom att se sin egen förmåga och roll, en positiv erfarenhet att jobba med sin skolgård, och med hjälp av KomTek förs mer vardagsteknik in i deras skolarbete. Vi vuxna från exempelvis kommunen och Högskolan lär å vår sida om barnens närmiljö och vad de gillar när vi samarbetar med dem. Vi pratar mycket med barnen om vad som är den bästa platsen för dem. Men det är de vuxnas ansvar att göra verklighet av idéer och att kommunicera barnens behov.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: KRISTINA RÖRSTRÖM (där annat ej anges)

Lianghao Zhai ritar.

Såväl digitalt som analogt satte eleverna genast i gång med att spåna och visualisera sina idéer. Lianghao Zhai skissar på en stor skärm, en Clever touch.

pennor med mera
Modell av konstverk

Modell av konstverk för Linehedskolan. Uppdrag: Konst med rörelse till nya skolgården. Bild: INGRID SVETOFT

Eleverna i årskurs 3 skrev svar på några frågor från Högskolan.

Här är några av svaren:

Berätta lite om konstverket som du och dina kompisar jobbade med till skolgården?

Konstverket vi gjorde i höstas är en skog med robotar, en buss, ett stort träd, små svampar som stolar, en stor svamp som ett bord och en skylt där det står ”Välkommen till Linehedsskolan".

Jag byggde ett konstverk som man kastar bollar över och den var gjord av nät.

Vi gjorde en park med fina leksaker och fina träd. Vi gjorde en specialgunga med lampor.

Jag gjorde ett konstverk för att jag tyckte att det skulle vara roligt för andra barn.

Hur är det att göra ett arbete om något i skolan som faktiskt kan bli byggt på riktigt?

Jag tyckte att det var väldigt spännande och det var något nytt för mig.

Det är roligt att bygga saker som kan bli till på riktigt, för att man kan göra olika saker när man bygger prototyp av saker.

Det var kul, det är en fördel för kanske väljer de mitt konstverk och det är kul för då bygger de kanske mitt konstverk på vår nya skolgård

Jag tycker att det är roligt för att man har chansen att hjälpa städer med att ha idéer till dem som bygger en ny byggnad eller eller ett nytt hus.

Hur tror du att skolgården kommer att bli när konstverket är byggt och på plats?

Det kommer att bli kul för att se om några gillar den.

Kanske den blir lik min teckning, kanske inte. Vem vet, den kanske kommer att bli byggd på riktigt.

Det skulle vara jättekonstigt, och roligare i skolan. Och det skulle bli bästa

skolan.
Jag tror att den kommer bli så som jag vill ha den.

Det skulle kännas jättebra att se vårt konstverk på skolan.

Jag tror det kommer förändra lite saker. Men jag tror att jag kommer gilla det.

Sidan uppdaterad 2018-03-28