Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-11-13

Studenter belönas av Sparbanksstiftelsen Kronan

Det var 16 studenter som mötte upp för att motta prischeckar från Sparbanksstiftelsens Kronan vid en ceremoni på Högskolan i Halmstad i fredags. Alltifrån examensarbeten om bärbara tvättmaskiner till crowdfunding belönades.

Sparbankstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier till studenter med examensarbeten som visar prov på bland annat kreativitet, affärspotential och akademisk nivå. I år fick man in totalt 191 ansökningar varav 36 från Högskolan i Halmstad.

– Vi söker efter examensarbeten som ger stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor, säger Lars Ekman, verkställande tjänsteman i Sparbanksstiftelsen Kronan.

Emelie Karlsson och Frida Johansson vann pris för sin uppsats inom sjuksköterskeprogrammet.

En person som har bidragit till detta och fick berätta om sina erfarenheter var Therese Kleveland, som var en av förra årets stipendiater. Hon gjorde då en studie om vad i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkar omvårdnadskvalitén och fann att arbetsbelastningen missgynnar både patienter och personal. Tack vare Sparbanksstiftelsen anordnades ett sammanträde mellan beslutsfattare och sjuksköterskor där de direkt fick delge sina erfarenheter.

– Mötet ledde till ett gott samarbete, bland annat med en läkarförening och dessutom medieexponering.

Flera uppsatser kopplade till vården

Emelie Karlsson och Frida Johansson tog emot ett stipendium för sin studie om sjuksköterskors arbetsmiljö, där de har kommit fram till att främst organisationen begränsar sjuksköterskors arbete. Att få pris för sin uppsats tycker de är otroligt positivt.

– Det känns som en ära att arbetet uppmärksammas. Vi hoppas också att arbetsmiljön för sjuksköterskor blir bättre.

Det var fler examensarbeten som handlade om vården. Det ena var Unify Xtend, en lösning för att lindra skav och glapp vid användandet av benproteser, utvecklad av Fredrik Carlvik och Jacob Orve. Uppfinningen går ut på att genom ett infästningssystem pumpa ut luft och skapa ett vakuum i proteshylsan medan man förflyttar sig.

Rasmus Andreasson Persson och Johanna Ejesson stod för innovationen MeDoc, en medicindosa, och belönades med 50 000 kronor. Ett stort problem vid medicinering, som ökar i dagens samhälle, är nämligen att medicinen inte tas vid rätt tidpunkt. Genom medicindosan, som kopplas till en smartphone, matas medicinen ut vid rätt tidpunkter och det registreras om den har tagits eller ej. Rasmus och Johanna blev nyligen även utsedda till Årets Innovatörer i Halmstad.

– Det känns jättekul. Vi håller på att starta ett företag och är just nu knutna till företagsinkubatorn HighFive.

Rasmus Andreasson Persson och Johanna Ejesson vann pris för sin medicindosa som kan kopplas till en smart telefon.

Kreativa idéer prisades

Det andra stipendiet på 50 000 kronor gick till Simon Thelin och Oskar Svensson för deras Indirect Tire Monitoring System, som går ut på att övervaka lufttrycket på tunga fordon och därmed kunna larma om slitna däck och för dåligt tryck. De har utvecklat en algoritm som kopplas till en monitor i realtid så att chauffören kan läsa av resultatet direkt. Projektet har varit framgångsrikt och Simon och Oskar tackade för priset via en film eftersom de befann sig på en internationell konferens i Rumänien, där de presenterar sin idé. De är redan anställda av företaget Drivec AB, som gav dem uppdraget.

Stipendier på 25 000 kronor erhölls också av Elin Hernborg och Viktor Austli för sin uppsats ”Standardization of bug validation”, Jacob Wergeland och Oskar Mann för sin studie avseende equity-crowdfunding och utvecklingsingenjörsstudenterna Richard Dykes och David Göras som har skapat webbsidan tryggtavslut.se med information för anhöriga som ska underlätta när någon närstående har avlidit.

Sist men inte minst belönades Tobias Eriksson och Rasmus Burnelius för en portabel tvättmaskin som kan användas utan tillgång till elnät och rinnande vatten och därmed vara till stor hjälp i många delar av världen.

Text: YLVA OLSSON
Bild: IDA FRIDVALL

Vad är Sparbankstiftelsen Kronan?

Sparbanksstiftelsen Kronan bildades 1991 och delar årligen ut stipendier som kan sökas av studenter som har gjort examensarbeten vid Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola. Stipendierna gäller C- eller D-uppsatser om minst 15 hp.

Arbetet ska visa prov på hög kreativitet, ny teknik, praktisk leverans, teknisk nytta, affärspotential, nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet.

Therese Kleveland

Therese Kleveland var stipendiat förra året och har sedan hon vann sitt pris fått både uppmärksamhet i medierna och flera kontakter inom vårdsektorn.

Sidan uppdaterad 2018-01-16