Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-02-07

Full aktivitet i Digitalt laborativt centrum

Två och en halv månad efter invigningen har Digitalt laborativt centrum redan hunnit ta emot 40 studiebesök och över 1 000 besökare. Flera spännande projekt och nya samarbeten håller på att ta form.

– Vi har aktiviteter och folk i våra lokaler från morgon till kväll. Intresset för det vi håller på att bygga upp har varit långt över förväntan, säger Håkan Cajander, föreståndare för Digitalt laborativt centrum (DLC).

Se film om Digitalt laborativt centrum.

Kommuner, skolor och företag

Besökarna kommer från företag, kommuner, skolor, studieförbund, regioner och organisationer. Ledningarna för Region Halland och regionens kommuner har provat på digital trekamp, och samtliga kulturchefer i Halland var nyligen på besök för att fördjupa sig i hur digitalisering och kultur kan kopplas samman. Skolklasser har testat 3D, pratat med robotar och gjort experiment med Högskolans lärarstudenter. I förra veckan hade DLC besök av elever från Stentorpsskolan, med aktiviteter i Harry Potter-anda.

– Redan från öppningsdagen stod det klart att det är helt rätt satsning vi har gjort. Det finns stort intresse för hur digitaliseringen påverkar oss – kulturellt, vårt språk, vårt samhälle. Inte minst presidentvalet i USA har aktualiserat frågan om hur digitaliseringen påverkar samhället ur ett demokratiskt perspektiv, säger Håkan Cajander.

Studiebesök, lektioner, filmkvällar och öppna föreläsningar – DLC har bjudit på aktiviteter av många olika slag sedan invigningen i november. Bild: Anders Andersson

Behövs kunskap och mötesplatser

Samhällsinstitutioner och företag står inför stora utmaningar för att möta dagens omvälvande och snabba förändringar. Det finns behov av både kunskap och arenor för samarbeten och erfarenhetsutbyte. DLC erbjuder en regional mötesplats, med digital teknik och flexibla lokaler, och med en viktig koppling till forskning och utbildning.

– Det kommer även tydliga signaler från högre ort: detta är något vi ska satsa på. Utbildningsdepartementet och Skolverket lyfter tydligt vikten av skolans digitalisering – till exempel ska nu programmering bli en del av grundskolans läroplan – och kulturinstitutioner arbetar för fullt med hur digitaliseringen kan göra kulturen mer tillgänglig.

Modersmålsundervisning med roboten ”Bosse”

Flera projekt är på gång kopplade till DLC, inom forskning, utbildning och med externa samarbetspartner. Roboten ”Bosse” har redan använts framgångsrikt i företagsmiljö och i modersmålsundervisning. Roboten ”Furhat” kommer att vara ämnet för en studentuppsats under våren.

Film- och spelkvällar för studenter

DLC har också blivit ett populärt tillhåll för Högskolans studenter. Förutom att det hålls undervisning här är lokalerna öppna under dagtid, och konkurrensen om studieplatserna och sittkuddarna kan vara hård. Det hålls filmkvällar, spelkvällar, lunchmusik och öppna föreläsningar.

– Vi har fått en riktigt bra start på verksamheten vilket är lovande inför framtiden. Nästa steg är att få till långsiktiga samarbeten med strategiska parter. Här pågår just nu arbetet med att skriva avsiktsförklaringar, säger Håkan Cajander.

IDA LÖVSTÅL

Håkan Cajander, föreståndare för DLC. Bild: Joachim Brink

Sidan uppdaterad 2017-02-07