Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-11-20

Fest, glädje och allvar när Högskolan firade akademisk högtidI fredags, den 17 november, firade Högskolan i Halmstad sin tolfte akademiska högtid. Under evenemanget hyllades de akademiska framsteg som har gjorts under året, även akademins roll som motkraft till myter och alternativa fakta lyftes. Under dagen invigdes dessutom lärosätets nyaste labbmiljö och samverkansarena, Health Lab.

Högskolan i Halmstad grundades år 1983 och firade sin första akademiska högtid år 1998. Fredagens tillställning var den tolfte i ordningen sedan lärosätet grundades. Ur ett internationellt och nationellt perspektiv är Högskolan måhända en ung och liten spelare i den akademiska världen – men detta ger förutsättningar för nytänkande och flexibilitet, något som Högskolans styrelseordförande Harald Castler nämnde i sitt inledningstal.

Harald Castler valde även att anknyta till den dagsaktuella frågan om framväxten av ”alternativa fakta” – en term som har kommit att representera samtidens oroande tendens att bortse från vetenskapen, till förmån för tyckande och teorier på känslomässig grund. Akademin spelar här en nyckelroll, menade han.

– Utöver vårt grunduppdrag har vi en mycket viktig uppgift i det att vi värnar demokratin. Akademin – med sin vetenskapligt grundade kunskap – ska vara en motpol till myter, alternativ fakta, åsiktsbubblor och ”fake news”, sade Harald Castler.

Rektor Stephen Hwang blickade mot framtiden i sitt tal.

”Viktigt att vi utmanar oss själva”

Högskolans rektor Stephen Hwang blickade framåt med utgångspunkt i tre områden som kommer att ligga i fokus för lärosätets utveckling. Det handlar om studentupplevelsen, samverkan samt kreativitet och innovation. Områden vars ursprung är inspel från Högskolans anställda.

– Med jämna mellanrum måste vi fundera över framtiden – vilka som är våra ambitioner och mål. Det är viktigt att vi utmanar oss själva och nu tar vi processen vidare inom dessa tre områden, sade Stephen Hwang, och fortsatte:

– När det kommer till studentupplevelsen vill vi att studenterna ska vara nöjda, ha goda kunskaper, vara engagerade i sin högskola och uppskattade i arbetslivet. Om vi lyckas med detta är det till gagn för hela vår stad och vår region. Vad gäller samverkan är det något som ska utmärka Högskolan, vår nye vicerektor med särskilt ansvar för dessa frågor ger kraft åt detta. Och utan kreativitet och innovation kommer man faktiskt ingenstans.

Rektor Stephen Hwang med tre nya professorer. Från vänster: Jeaneth Johansson, Jens Nygren, Stephen Hwang och Kristina Ziegert

”Behåll glädjen!”

Den akademiska högtiden är en europeisk universitetstradition, präglad av antik symbolik, med sina rötter i medeltiden. I likhet med flera yngre svenska lärosäten har Högskolan i Halmstad valt att bygga vidare på de anrika traditionerna och ritualerna samtidigt som man har skapat sina egna. Både professorsinstallationerna och promoveringen av doktorer är ceremonier djupt rotade i traditionen.

Under högtiden i fredags installerades tre professorer – Jeaneth Johansson, Jens Nygren och Kristina Ziegert. Under trumpetfanfarer och rungande applåder fick de motta diplom och var sin professorscape. Installationen inleddes emellertid med en minnestund för Carina Ihlström Eriksson som skulle ha installerats under ceremonin men som tragiskt avled en kort tid före högtiden.

Kristina Ziegert ikläds sin professorscape i samband med installationsceremonin.

– Ni har nu tagit det största steget i er karriär och har nått den akademiska karriärstegens topp. Nu vilar ett viktigt ansvar på era axlar. Som professorer kommer ni att ha en större synlighet och legitimitet, och ni har ett ansvar för era ämnens utveckling. Behåll därför glädjen för att inte tappa kreativiteten! sade rektor Stephen Hwang, som förrättade installationerna.

Ett steg över parnassen

Under högtiden promoverades fyra doktorer – Jessica Arvidsson, Anna Mikaelyan, Wagner Ourique de Morais och Marie Wihlsson.

En av Högskolans två nya hedersdoktorer promoverades – Gun-Britt Lydén. Den andra hedersdoktorn, Jörgen Persson, kunde däremot inte delta men skickade en videohälsning från Hongkong. Promotor var professor Ingela Skärsäter, som överräckte doktorsämbetets insignier och ledde de promoverade över den symboliska parnassen, vilket representerar steget från student till lärare.

Pernilla Nilsson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor, framförde Högskolans tack till nya gästprofessorer, adjungerade professorer, docenter samt doktorer verksamma vid Högskolan, men disputerade vid annat lärosäte.

Professor Ingela Skärsäter promoverar Gun-Britt Lydén till hedersdoktor.

Välförtjänta pristagare

Under akademisk högtid uppmärksammades dessutom mottagarna av Högskolans pedagogiska pris respektive priset för samverkan och innovation. Det pedagogiska priset, som i år firade sitt tioårsjubileum, tilldelades Eva Strandell. Hon fick ta emot ett glasäpple från forsknings- och utbildningsnämndens ordförande Verónica Gaspes, som även hon lyfte frågan om akademin som en demokratisk kraft.

– I vår tid är det lätt att röra sig i åsiktsrum och tyckande, utan att veta att det finns vetenskapligt grundad kunskap. Här spelar god undervisning en viktig roll, sade hon.

Högskolans pris för samverkan och innovation är ett helt nyinstiftat pris, och förste pristagare någonsin var Hans-Erik Eldemark. Den innovativa statyetten – en 3D-utskrift av honom själv – överlämnades av Anders Nelson, lärosätets nye vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering.

Hanne Göransson, ordförande för Halmstad studentkår, klippte bandet under invigningen av Health Lab.

Health Lab invigdes

Invigningen av Health Lab tidigare på dagen lockade många – inte minst tack vara möjligheten att få undersöka alla spännande miljöer. Health Lab är en labbmiljö och en samverkansarena där studenter tillsammans med lärare, forskare och Högskolans samverkanspartner kan utforma, pröva och simulera arbetssätt för framtidens arbete inom hälso- och sjukvård. I labbet finns bland annat unika autentiska miljöer och utrustning – samt inte minst sociala miljöer för utveckling och möten. Platser som redan före invigningen har utnyttjats flitigt av studenter.

– Det unika med miljöerna i Health Lab är att vi här har samlat formella och informella lärmiljöer till en enhet, vilket ger oss nya möjligheter. Vi kommer bland annat att integrera våra utbildningar alltmer, till exempel genom att ha övningar i samtalsmetodik, sade Staffan Karlsson, föreståndare för Health Lab.

Text: JOACHIM BRINK
Bilder: ANDERS ANDERSSON

"Mottag kransen, frihetens symbol." Promotor Ingela Skärsäter sätter lagerkransen på Wagner Ourique de Morais, nybliven doktor.

Eva Strandell tilldelades Högskolan i Halmstads pedagogiska pris.

Hans-Erik Eldemark med sitt pris – en statyett föreställande honom själv.

Hanne Göransson, ordförande i Halmstad studentkår höll avslutningsanförandet.

Även docenter uppmärksammades. Här tar Karl Gunnar Hammarlund emot en blombukett från vicerektor Pernilla Nilsson.

Jeaneth Johansson, nybliven professor, höll professorernas tal.

Under dagen höll professorer som skulle installeras så kallade installations­föreläsningar, som ett slags introduktion till sitt ämnesområde. Gun-Britt Lydén (bilden), som promoverades till hedersdoktor, höll också ett föredrag där hon berättade om sitt mångåriga engagemang för anhörigas situation.
Bild: TOVE NORDÉN

Sidan uppdaterad 2018-04-23