Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-11-24

Möten mellan teknik och människor när DLC invigdes

Vad har Storverket, Green room och Cecilia gemensamt? Rätt svar är att alla är delar av Digitalt laborativt centrum (DLC) på Högskolan i Halmstad, där varje rum har fått ett namn som hänger ihop med verksamheten i rummet. Invigningen av DLC fredagen den 18 november lockade många besökare som tog chansen att prova på avancerade tekniska lösningar, delta i workshoppar, föreläsningar och experiment.

Vid invigningen fick besökarna lyssna till en konversation mellan vikarierande rektor Thorsteinn Rögnvaldsson och den sociala roboten Furhat.

Invigningen arrangerades som öppet hus under eftermiddagen, där både medarbetare från Högskolan i Halmstad och externa samarbetspartner ledde aktiviteter för att visa på de många olika möjligheter som verksamheten i DLC erbjuder. Ett av de mest populära inslagen var den sociala roboten Furhat, som även deltog i invigningsceremonin som side-kick till vikarierande rektor Thorsteinn Rögnvaldsson.

Robot med social kompetens

Det hela utvecklades till ett intressant och lättsamt samtal mellan Furhat och Thorsteinn Rögnvaldsson, som tydligt visade hur långt utvecklingen har kommit när det gäller att skapa robotar. Inte minst som hjälpmedel i en undervisningssituation.

– Jag tror att vi snart kommer att ha tillgång till artificiell intelligens (AI) som hjälpmedel i all undervisning. Det är spännande att vi nu har en miljö som kan utforska den senaste tekniken på ett sätt som kommer alla delar av Högskolan i Halmstad till godo, sa Thorsteinn Rögnvaldsson, när han klippte invigningsbandet tillsammans med invigningens besökare.

Den fysiska miljön i DLC har skapats för att främja kreativitet och erbjuda flexibla mötesformer.

Utvecklingen och uppbyggnaden har DLC har pågått under flera års tid. Högskolans tidigare rektor Mikael Alexandersson berättade bland annat om hur idén hade kommit fram i samband med en konferens.

– Utgångspunkten var att skapa något som ingen annan högskola har, ett frontobjekt i form av ett digitalt labb. Och nu står vi här och gör något fantastiskt tillsammans, sa Mikael Alexandersson.

Han resonerade även kring digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen, för framtida yrken och för oss som individer.

Nya sätt att kommunicera

– Oavsett yrke kommer alla att påverkas av den digitala tekniken. Den griper in i allt vi gör och förändrar vårt sätt att kommunicera. Därför är det viktigt att Högskolan i Halmstad deltar i utvecklingen och har med DLC skapat ett nav för att hantera aktuella frågor i en digital värld. Här möts många discipliner och många aktörer i företag och offentlig verksamhet, sa Mikael Alexandersson.

Viktiga aktörer i DLC är naturligtvis alla Högskolans studenter. Under uppbyggnaden och planering har därför studentmedverkan varit central. Studentkårens ordförande Sandra Sandberg var mycket nöjd med resultatet.

– Det här blev grymt! Vi hoppas att DLC blir en plats där hela lärosätet kan mötas, sa hon.

Kreativa möten

Den fysiska miljön i DLC har utformats för att främja kreativiteten och erbjuda flexibla mötesformer och sätt att kommunicera, samt rum för både digitalt och analogt skapande. Målsättningen är att miljön ska vara trivsam och stimulerande att vistas i.

Föreståndare Håkan Cajander passade på att tacka alla som har hjälpt till att bygga upp DLC:

– Jag är stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans! Och äntligen är vi klara. Eller rättare sagt: Nu börjar det!

TEXT: INGRID EKSTRÖM
BILD: ANDERS ANDERSSON

Robottekniken gör det möjligt att delta i aktiviteter på en plats, och samtidigt befinna sig på en annan.

Tidigare rektor Mikael Alexandersson var glad över att se visionen om ett nav för digitala utvecklingsfrågor förverkligad. "Jag brukar säga att dagens studenter är digitala infödingar. Därför måste Högskolan ligga i framkanten för användningen av den digitala tekniken."

"DLC är en möjlighet för Högskolan att tillsammans med samarbetspartner och intressenter förbereda människor för arbeten och upplevelser i framtiden, både sådant vi känner till och sådant vi inte känner till", menar Håkan Cajander, föreståndare.

"Hej allihop! Det är jättekul att vara här i Halmstad. Jag tror att spännande saker håller på att hända", sa den sociala roboten Furhat.

Det var många som ville prova på virtual reality (VR). Bland annat visade Region Halland upp en arkeologisk utgrävning, som har visualiserats med hjälp av digital teknik.

Den digitala tekniken finns överallt. Till och med i luften!

Sidan uppdaterad 2016-11-25