Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-06-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ordlista – akademisk högtid

Vad betyder installation och promotion? Vad är insignier? Här får du svar.

Professorsinstallation

Att installera en professor är en gammal tradition, som innebär att en professor invigs i sitt ämbete och upptas i kretsen av professorskollegor och det internationella vetenskapssamfundet. Oftast är det rektor som installerar de nya professorerna. Vid Högskolan i Halmstad får installerade professorer en professorscape, som ett bevis på att de nu är upptagna i kretsen av professorskollegor, och diplom. Högskolan i Halmstads professorscape är särskilt utformad för Högskolan i Halmstad av Ewy Åsvärd. Diplom är på handgjort papper med präglat sigill.

(Doktors)promotion

En promotion, eller promovering, är en akademisk ceremoni då insignier för magistersgrad eller – vanligare – doktorsgrad utdelas (doktorspromotion). Doktorsgrad (doktorsexamen) erhålls genom en avhandling som efter disputation får betyget godkänt. Den som promoverar, utför promotionen kallas promotor.

Vid Högskolan i Halmstad promoveras lärosätets egna doktorer (och hedersdoktorer), det vill säga personer som har avlagt sin doktorsexamen vid Högskolan i Halmstad och de personer som Högskolan i Halmstad har utsett till hedersdoktorer. Personer som är anställda vid Högskolan i Halmstad och bedriver sin forskarutbildning här, men som avlägger sin doktorsexamen vid annat lärosäte, promoveras inte vid Högskolans i Halmstad, men uppmärksammas och firas vid Högskolans akademiska högtid.

Doktorsinsignier

De föremål – insignier – som utdelas vid promotionsakten har symboliskt värde och består oftast av diplom (för värdighet), doktorshatt (frihet) eller lagerkrans (lärdom); och doktorsring ("äktenskap" med vetenskapen).

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för uppskattning av framstående insatser inom något av Högskolans verksamhetsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Sidan uppdaterad 2016-06-14