Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-03-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolans tre hedersdoktorer (från vänster): Nicolas Hassbjer (informationsteknologi, 2011), Jan Einar Blomquist (innovationsvetenskap, 2011) och Maj-Britt Sandlund (hälsa och livsstil, 2013). Bild: ANDERS ANDERSSON

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är ett sätt för Högskolan att visa uppskattning av framstående insatser. Högskolan äger rätt att utse hedersdoktorer inom de områden där lärosätet har rätt att examinera på forskarnivå: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. 

Vid  akademiska högtiden 2011 promoverades Högskolan i Halmstads första hedersdoktorer: Jan Einar Blomqvist och Nicolas Hassbjer. Och 2013 promoverades Maj-Britt Sandlund, hedersdoktor i hälsa och livsstil.

Alla tre har under många år på olika sätt har gjort betydande insatser för Högskolan i Halmstad.

Lagerkrans, ring och diplom

Vid en akademisk högtid promoveras hedersdoktorer och får då tre symboler: en lagerkrans – frihetens symbol, en ring – trohetens symbol, samt ett diplom – ett tecken på värdighet

Läs mer om Högskolans hedersdoktorer

Högskolans tre hedersdoktorer

  • Jan Einar Blomquist, innovationsvetenskap
  • Nicolas Hassbjer, informationsteknologi
  • Maj-Britt Sandlund, hälsa och livsstil
Sidan uppdaterad 2016-03-31