Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid  2018

Fredagen den 16 november 2018 firade Högskolan i Halmstad akademisk högtid. Fyra nya professorer installerades i sitt ämbete, sju doktorer och en hedersdoktor promoverades – och flera andra medarbetare uppmärksammades för akademiska, pedagogiska och framstående insatser. Det var Högskolans trettonde akademiska högtid.

Nya professorer 2018

Vid akademisk högtid 2018 installerades fyra nya professorer vid Högskolan i Halmstad:

  • Åsa Roxberg (andra från vänster) professor i omvårdnad
  • Mattias Ohlsson (tredje från vänster), professor i informationsteknologi, inriktning maskininlärning och
    datamining
  • Staffan Karlsson (mitten), professor i omvårdnad
  • Marta Cuesta (ej med på bilden), professor i sociologi

De nyinstallerade professorerna flankeras på bilden av gästprofessorer och adjungerad professor:

  • Robert Broström (längst till vänster), adjungerad professor i informationsteknologi, inriktning artificiell intelligens
  • Susanne Durst (tredje från höger), gästprofessor i företagsekonomi
  • Roger Säljö (andra från höger), gästprofessor i digitalt lärande
  • James Barlow (längst till höger), gästprofessor i innovationsvetenskap/hälsoinnovation

Bild: DAN BERGMARK

Sidan uppdaterad 2018-11-20