Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid  2016

Fredagen den 18 november 2016 firades akademisk högtid 2016. Sju nya professorer installerades i sina ämbeten, tre doktorer promoverades och många andra uppmärksammades för akademiska eller pedagogiska insatser. Det var Högskolans nionde professorsinstallation.

Nyinstallerade professorer 2016 (från vänster): Alexey Vinel, datakommunikation; Jonas Gabrielsson, företagsekonomi med inriktning företagsstyrning, särskilt entreprenörsföretag; Ann Bremander, biomedicin med inriktning fysisk aktivitet och träning; Petra Svedberg, omvårdnad; Klaus Solberg Søilen, företagsekonomi; Claes Malmberg, naturvetenskapens didaktik; Magnus Bergquist, informatik.
Bild: ANDERS ANDERSSON

Bläddra i professorspresentation 2016

Bläddra i broschyren Professorer 2016

Sidan uppdaterad 2016-11-24