Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid  2011

Fredagen den 18 november 2011 firade Högskolan i Halmstad akademisk högtid för åttonde gången. Rektor Mikael Alexandersson och nya professorer installerades i sina ämbeten. Nya docenter och doktorer uppmärksammades. Högskolans första egna doktor, Edison Pignaton de Freitas, promoverades.

Nyinstallerade professorer, rektor och promoverade doktorer (från vänster): Urban Johnson, psykologi inriktning idrott; Barbro Arvidsson, omvårdnad inriktning yrkesmässig handledning; Claes Ericsson, utbildningsvetenskap inriktning allmän didaktik; Edison Pignaton de Freitas, promoverad doktor; Mikael Alexandersson, rektor; Walid Mohamed Taha, datalogi; Mike Danilovic, industriell organisation inriktning innovation & technology management; Jan Einar Blomquist, promoverad hedersdoktor; Cathrine Hildingh, vårdvetenskap inriktning omvårdnad; Nicolas Hassbjer, promoverad hedersdoktor; Gabriel Baffour Awuah, företagsekonomi inriktning marknadsföring. Gunnar Johansson, hälsovetenskap; Mikael Sandberg, statsvetenskap, och Veronica Stoehrel, medie- och kommunikationsvetenskap, saknas på bilden.

Broschyr om rektorsinstallationen 2011

Bläddra i broschyren "Rektorsinstallation 2011".

Broschyr om installerade professorer 2011

Bläddra i broschyren "Presentation av installerade professorer 2011".

Sidan uppdaterad 2018-02-23