Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid 2016

Akademisk högtid

Den 18 november 2016 firade Högskolan i Halmstad akademisk högtid. Det var den tionde högtiden i ordningen sedan den första, 1998. Vid en akademisk högtid högtidlighålles och hyllas de akademiska framsteg som har gjorts på ett lärosäte. Nya professorer installeras, nya doktorer promoveras och andra akademiska framgångar uppmärksammas.

Program akademisk högtid 2016

9.00–11.20 Installationsföreläsningar i Visionen

Wigforssalen

 • Professor Magnus Bergquist, informatik
  ”Opening Up Digital Service Innovation – from Open Source to Open Society”
  9.00–9.30
 • Professor Alexey Vinel, datakommunikation
  ”Wireless Networking Enabling Cooperative Self-Driving Vehicles”
  9.35–10.05
 • Professor Petra Svedberg, omvårdnad
  ”Barn som medaktörer – från kunskapsgenerering till tillämpning i hälso- och sjukvården”
  10.15–10.45

Haldasalen

 • Professor Claes Malmberg, naturvetenskapens didaktik
  ”Skolan, naturvetenskapen och de unga medborgarna”
  9.00–9.30
 • Professor Ann Bremander, biomedicin med inriktning fysisk aktivitet och träning
  ”Hälsoeffekter av fysisk aktivitet och träning”
  9.35–10.05
 • Professor Klaus Solberg Søilen, företagsekonomi
  ”A Cyber-Physical System Concept for Cross-Channel Customer Experience to Revitalize In-Mall Shopping”
  10.15–10.45
 • Professor Jonas Gabrielsson, företagsekonomi med inriktning företagsstyrning, särskilt entreprenörsföretag
  ”The Governance and Control of Entrepreneurial Firms”
  10.50–11.20

13.00–16.00 Öppet hus och invigning av Digitalt laborativt centrum (DLC) i hus Q

Prata med en robot, testa VR-utrustning och skapa med 3D-skrivare. Ta del av massor av spännande föreläsningar, visningar och workshoppar. Den officiella invigningen äger rum klockan 15.

16.00 Högtidsceremoni i Bærtlingsalen

 • Professorsinstallation
 • Promovering av Högskolans nyblivna doktorer och docenter
 • Utdelning av Högskolans pedagogiska pris
 • Pedagogiskt meriterade lärare vid Högskolan i Halmstad uppmärksammas.

Den akademiska högtiden är en europeisk universitetstradition med rötter i medeltiden och antik symbolik. Högskolan i Halmstad firade sin första akademiska högtid 1998. Högskolan i Halmstad är en ung högskola som har skapat sina egna traditioner och ritualer, men som också knyter an till traditionella ceremonier.

Sidan uppdaterad 2016-11-23