Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Masterprogram i digital tjänsteinnovation 120 hp

Om programmet

Digitaliseringen förändrar samhället i grunden. Företagsledare, myndighetschefer och politiker ser att IT och digitala tjänster är viktigt för att möta affärsutmaningar och samhällsutmaningar. Därför växer behovet av innovativa och kompetenta tjänstedesigners inom IT-sektorn. Masterprogrammet i digital tjänsteinnovation hjälper dig öka din digitala kompetens, din kunskap om nya hållbara affärsmodeller och din anställningsbarhet.

– Designinriktad masterutbildning med fokus på hållbarhet
– Först i Sverige – helt ny internationell och tvärvetenskaplig utbildning
– Studenter deltar i pågående forskning och jobbar i skarpa företagsprojekt

Idag anställer företag och myndigheter personer som förstår digitalisering, tjänster och den digitala teknikens möjligheter och begränsningar. Masterprogrammet i digital tjänsteinnovation förbereder dig för att arbeta med innovation och design av en ny generation digitala tjänster. Forskning är viktigt och spännande – läser du programmet blir du även behörig att forskarutbilda dig inom området.

Utbildning i fas med samhällets utveckling
Programmets pedagogik innebär att du kommer samverka med forskning, industri och offentlig sektor för att ta dig an framtidsutmaningar och digital tjänsteinnovation. Kunskapsmässigt bygger digital tjänsteinnovation på akademisk litteratur från informatik, tjänstevetenskap och innovationsvetenskap.

Det tvååriga internationella masterprogrammet i digital tjänsteinnovation erbjuder dig en designinriktad informatikutbildning som är i fas med samhällsutvecklingen. Utbildningen har flervetenskapliga inslag och är det enda i sitt slag i Sverige.

Designkoncept och academic peers
Utbildningen är designinriktad och fokuserar särskilt på hållbar design. I programmets designstudio skapar studenterna, i samarbete med forskare, företag eller myndigheter, koncept, modeller eller prototyper av digitala tjänster. Under utbildningen är studenterna academic peers, det vill säga de lär av och genom varandra genom exempelvis granskning av varandras arbeten och projekt. Forskningsförlagd utbildning (RP) ingår i utbildningen. Det innebär att studenterna under en period aktivt deltar i pågående forskning.

Arbetsområden
Vårt internationella masterprogram i digital tjänsteinnovation förbereder dig för kvalificerat arbete inom IT-sektorn, kvalificerat utrednings- och utvecklingsarbete samt forskarstudier. Du kommer kunna arbeta med design av digitala tjänster på en internationell arbetsmarknad eller så väljer du kanske att satsa du på en forskarkarriär.

Väljer du att arbeta med tjänsteinnovation är det bra att veta att digitala tjänster till exempel kan göra det lättare för människor att möta myndigheter, ge oss bättre vård och ökad patientsäkerhet, minska psykisk ohälsa, bidra till säkrare fordon, effektivare kollektivtrafik och en minskad miljöbelastning. Resultat av digital tjänsteinnovation kan vara nya smarta tjänster nya distributionssätt, affärsmodeller eller interaktionsformer.

Examen
Filosofie masterexamen med huvudområdet informatik.


Övrigt
Undervisningen bedrivs på engelska.

Innehåll

År 1
Tjänster i det digitala samhället, 15 hp
Akademisk kommunikation, 7,5 hp
Ny forskning inom digital tjänsteinnovation, 7,5 hp
Designforskningsmetoder, 15 hp
Forskningspraktik, 15 hp

År 2
Designstudio Digital Service Innovation, 15 hp
Intelligenta tjänster, 7,5 hp
Etik och hållbarhet i digital tjänsteinnovation, 7,5 hp
Examensarbete i informatik, 30 hp

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 13033
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen 180 hp inkluderande ett självständigt akademiskt examensarbete motsvarande 15 hp inom informatik, informationsvetenskap, datavetenskap, interaktionsdesign, mjukvaruutveckling, informationsteknologi, tjänstevetenskap, innovationsvetenskap, företagsekonomi eller motsvarande.

  Kurser om 15 hp inom informationsteknologi eller informatik.

  Engelska 6.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Michel Thomsen
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-04-06