Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Riktlinjer och blanketter - utbildning på forskarnivå (guidelines and forms)

Individuell studieplan & uppföljning av studierna
(Individual study plan and follow up of the studies)

Mall för individuell studieplan vid Högskolan i HalmstadWord (word, 78.6 kB)
(Individual study plan at Halmstad University)

Riktlinjer för uppföljning av forskarstuderande vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapportering av poäng inom utbildning på forskarnivå
(Registration of credits in doctoral education)

Anvisning för rapportering av poäng inom utbildning på forskarnivålänk till annan webbplats
Translation of Instructions for the reporting of credits in doctoral educationPDF (pdf, 46.9 kB)

Framställning och distribution av doktorsavhandling, licentiatuppsats

(The production and distribution of a doctoral thesis, licenciate thesis)

Riktlinjer för framställning och distribution av doktorsavhandling och licentiatuppsatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Distributionslista doktorsavhandlingPDF (pdf, 616.1 kB)

Distributionslista licentiatuppsatsPDF (pdf, 615.1 kB)

Wordmall för inlaga till avhandlingarlänk till annan webbplats

Examination (Examination)

Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om licentiatseminariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Application regarding licentiate seminar)

Anmälan om disputationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Application regarding the public defence of a doctoral thesis)

Ansökan om examensbevis, utbildning på forskarnivåPDF (pdf, 116.6 kB)

Application for degree certificate, research studiesPDF (pdf, 118 kB)

Mall för betygsnämndsprotokoll för disputation vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Examining committee’s protocol for disputation at Halmstad University)

Beslut om licentiatuppsats och seminariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Decision on licentiate thesis and seminar)

Studieuppehåll - Studieavbrott
(Approved leave - Non completion)

Ansökan om studieuppehåll från utbildning på forskarnivålänk till annan webbplats
(Application for approved leave from studies of postgraduate education)

Anmälan om avbrott av utbildning på forskarnivålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Notification of non-completion of postgraduate education)

Inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå
(Establishment and phase out of doctoral education)

Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som använder Mac:
Om du ska fylla i ett PDF-formulär måste du först spara ner dokumentet, därefter öppna dokumentet i Adobe Acrobat Reader innan du kan börja fylla i formuläret.
Sidan uppdaterad 2018-12-21