Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Här visas kursplaner på forskarutbildningsnivå

Kursplaner med litteraturlistor vid Högskolan i HalmstadBenämning Nivå Kurskod Gäller
termin
Kursplan/
litteraturlista
Att söka forskningsmedel 2 hp Forskarutbildningsnivå FOAL008 HT-18 Länk till kursplan Link to syllabus
Data Mining 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIT003 VT-14 Länk till kursplan Link to syllabus
Deltagarbaserade perspektiv på digitalisering inom hälsa och välfärd: från behov till implementering 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOHL009 VT-19 Länk till kursplan
Den kvantitativa forskningsprocessen - från idé till bidrag 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIN007 HT-16 Länk till kursplan Link to syllabus
Digital tjänsteinnovation 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIT012 HT-17 Länk till kursplan Link to syllabus
Forskningsetik 3 hp Forskarutbildningsnivå FOHL004 VT-16 Länk till kursplan
Hälsa och livsstil 15 hp Forskarutbildningsnivå FOHL001 VT-17 Länk till kursplan
Hälsoinnovation - entreprenörskap och nyttiggörande 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIN008 HT-18 Länk till kursplan
Hälsoinnovation - teori och metod 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOAL007 HT-17 Länk till kursplan
Högre seminarium i innovationsvetenskap 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIN005 HT-13 Länk till kursplan Link to syllabus
Icke-linjär optimering 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIT005 HT-13 Länk till kursplan Link to syllabus
Innovationsvetenskap I 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIN001 VT-19 Länk till kursplan Link to syllabus
Innovationsvetenskap II 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIN003 VT-13 Länk till kursplan
Internationellt entreprenörskap och marknadsföring 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIN002 VT-13 Länk till kursplan
Introduktion till forskning inom inbyggda och intelligenta system 4,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIT002 VT-18 Länk till kursplan Link to syllabus
Introduktion till Network Calculus 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIT013 VT-18 Länk till kursplan Link to syllabus
Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOAL004 HT-14 Länk till kursplan Link to syllabus
Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOAL003 HT-13 Länk till kursplan
Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOAL001 HT-11 Länk till kursplan Link to syllabus
Klassiker inom innovationsprocesser och affärsutveckling 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIN006 HT-15 Länk till kursplan Link to syllabus
Kvantitativ forskningsmetodik 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIN004 HT-13 Länk till kursplan
Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOHL008 HT-18 Länk till kursplan
Läraktiga system 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIT004 VT-14 Länk till kursplan Link to syllabus
Modellbaserad design av cyberfysiska system 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIT010 VT-17 Länk till kursplan Link to syllabus
Multiskalig och flerdimensionell signalanalys 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIT011 VT-17 Länk till kursplan Link to syllabus
Parallella och omkonfigurerbara arkitekturer för inbyggda system - aktuell forskning och utveckling 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIT006 HT-13 Länk till kursplan Link to syllabus
Robotteknik 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOIT007 VT-15 Länk till kursplan Link to syllabus
Teoretiseringsprocessen och byggandet av teorier i management-forskning 5 hp Forskarutbildningsnivå FOAL005 VT-15 Länk till kursplan
Tillämpad statistik - datahantering och analys i SPSS 3 hp Forskarutbildningsnivå FOHL005 VT-16 Länk till kursplan
Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOAL002 HT-11 Länk till kursplan
Vetenskapliga metoder - fördjupning i kvalitativ och kvantitativ design och metod 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOHL006 VT-17 Länk till kursplan
Vetenskapliga metoder - kvalitativ och kvantitativ design och metod inom området hälsa och livsstil 7,5 hp Forskarutbildningsnivå FOHL002 VT-18 Länk till kursplan
Vetenskapsteori 4,5 hp Forskarutbildningsnivå FOHL003 HT-18 Länk till kursplan Link to syllabus


Close
Sök kursplan
Ange hela eller en del av kursens namn. Om du vet kurskoden så kan du skriva in den direkt.

Termin
Välj den termin kursen startade.

Äldre kursplaner
Kursplaner före ht 2007 beställs via webb-formulär eller genom att välja 'Äldre kursplaner' längst ner i listan.
Sidan uppdaterad 2018-08-16