Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rådgivning och stöd

Det finns olika möjligheter för att få dina rättigheter som doktorand tillgodosedda:

I din roll som forskarstuderande:

  • Ta kontakt med din studierektor för forskarutbildningen när du har frågor om exempelvis; studiemiljö, studieuppföljning, handledning. Se kontaktuppgifter till studierektorerna i kapitlet Studierektorer för forskarutbildning.
  • Prata med dina kollegor och andra doktorander. Frågor som kan vara svåra för dig som individ att ta upp, kan istället tas upp som principfrågor av en grupp.
  • Ta kontakt med studentkåren vid Halmstad. Kåren har student- och doktorandombud som du kan kontakta om du upplever att du har blivit orättvist behandlad eller att Högskolan inte följer de regelverk som de borde. Du kan läsa mer om detta på Kårens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan kontakta student- och doktorandombudet genom denna e-mailadress: studentombud@karen.hh.se

I din roll som doktorandanställd:

  • Ta kontakt med din avdelningschef eller din akademichef om det uppstår frågor eller problematik i din anställning som doktorand, alternativt kontakta din fackförening.
  • Ta kontakt med ditt arbetsmiljöombud vid din akademi om du är anställd vid Högskolan och har frågor kring arbetsmiljö, som bland annat kan vara en hjälp vid exempelvis frågor om din fysiska arbetsmiljö, konflikter, trakasserier eller mobbning på arbetsplatsen. Du hittar kontaktuppgifter till arbetsmiljöombuden på medarbetarwebben Insidan.
Sidan uppdaterad 2018-03-27