Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utbildning på forskarnivå

Högskolan i Halmstad bedriver forskarutbildning inom flera områden. Högskolan har rätt att utfärda doktorsexamen inom tre områden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Inom andra områden bedrivs forskarutbildning med stöd av strategiska samarbetsavtal med andra högskolor och universitet.
  
De första doktoranderna antogs vid Högskolan i Halmstad under 2011 inom områdena informationsteknologi och innovationsvetenskap. Högskolan erhöll rätt att utfärda doktorsexamen inom dessa områden 2010. År 2013 erhöll Högskolan rätt att utfärda doktorsexamen inom området hälsa och livsstil. Läs mer om forskarutbildning här.

Forskarutbildningsområdet HÄLSA och LIVSSTIL

Inom området bedrivs forskning ur ett mångvetenskapligt perspektiv om faktorer som påverkar och påverkas av hälsa och ohälsa på individ- och samhällsnivå. Området hälsa och livsstil innefattar ämnena omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi. Forskarutbildningen inom detta område är anknuten till forskningsmiljön CVHI. Läs mer.

Forskarutbildningsområdet INFORMATIONSTEKNOLOGI

Inom området informationsteknologi anordnar Högskolan forskarutbildning inom tre ämnen: datateknik, informatik och signal- och systemteknik. Tanken är att forskarutbildningen efter hand ska breddas till övriga ämnen inom forskningsmiljön. Forskarutbildningen inom detta område leds av forskningsmiljön EIS. Läs mer.

Forskarutbildningsområdet INNOVATIONSVETENSKAP

Forskarutbildningen inom detta område innefattar studier av hur interna och externa förhållanden påverkar innovationsprocesser och hur idéer når framgång på marknaden, det vill säga blir innovationer. Forskarutbildningen inom detta område leds av forskningsmiljön CIEL. Läs mer.

Fotnot. Reservation för ändringar. All forskarutbildning startar under förutsättningar att erforderliga beslut fattas.
Sidan uppdaterad 2018-06-13