Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utbildning inom hälsoinnovation

Profilområde Hälsoinnovation bidrar till att integrera kunskapsområden vid Högskolan i Halmstad. På lärosätet finns flera utbildningar med inriktning mot hälsoinnovation – både som enskilda kurser och som moment i programspecifika utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Under 2018 genomförs kurser på samtliga nivåer. Dessutom arrangeras Halmstad Health Innovation Summer School under augusti, i samarbete med Uppsala universitet.

Kurser på grundnivå


Kurser på avancerad nivå


Kurser på forskarnivå


Halmstad Health Innovation Summer School (HISS)

Tema hälsoinnovations årsberättelse för 2017

Klicka på bilden för att bläddra i profilområde Hälsoinnovations årsberättelse för 2017.

Klicka här för att ladda ner.PDF (pdf, 2.6 MB)

Beställ ett tryckt exemplar här.

Sidan uppdaterad 2019-02-04