Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kompetensutveckling

Högskolan i Halmstad erbjuder både kompetensutveckling och kompetensförstärkning. Inom hälsoinnovation görs detta främst via nedanstående projekt och satsningar.

HICube – Kompetenta vården

HICube – Kompetenta vården genomför kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder. Det övergripande syftet är att stärka vård- och omsorgssektorns förutsättningar att arbeta inom hälsoinnovation och samhällets digitalisering – att utveckla den kompetenta vården.

Läs mer om HICube – Kompetenta vården


Digga Halland

Digga Halland är ett samverkansprojekt för att öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn. Syftet är att genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland, för att öka förutsättningarna att möta utvecklingen inom digitaliseringsområdet.

Läs mer om Digga Halland


Uppdragsutbildning

Söker du fortbildning eller kompetensutveckling för dina medarbetare inom området hälsoinnovation? Högskolan i Halmstad kan erbjuda företag, offentlig sektor och andra organisationer ett stort utbud av kurser på högskolenivå. Uppdragsutbildning kan vara kurser ur vårt ordinarie kursutbud men ofta diskuterar vi fram lösningar med kurser som både utvecklas och specialanpassas efter beställarens önskemål och behov.

Läs mer om uppdragsutbildningar

Tema hälsoinnovations årsberättelse för 2017

Klicka på bilden för att bläddra i profilområde Hälsoinnovations årsberättelse för 2017.

Klicka här för att ladda ner.PDF (pdf, 2.6 MB)

Beställ ett tryckt exemplar här.

Sidan uppdaterad 2018-10-26