Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskning i samverkan

Samverkan är en förutsättning för att möta de komplexa och sammansatta hälsoutmaningar som samhället står inför. Profilområde hälsoinnovation skapar mötesplatser och forum för samarbete och dialog.

Samverka med Högskolans forskare

Forskningen vid Högskolan i Halmstad är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer i nära samverkan med aktörer utanför akademin.

Se exempel på Högskolan i Halmstads forskning inom bland annat hälsa i forskningsmagasinet Samspellänk till annan webbplats


KK-miljön Forskning för innovation

Högskolan i Halmstad är ett av fem lärosäten i landet som kvalificerat sig för att bli utnämnd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelselänk till annan webbplatsn. Högskolans KK-miljö har namnet Forskning för innovation, där hälsoinnovation utgörs av integreringen av de tre profilerade forskningsområdena informationsteknologi, innovationsvetenskap och hälsa och livsstil.

Läs mer om KK-miljön Forskning för innovation


Hälsoteknikcentrum Halland

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är en hälsoinnovationsarena. I samverkan med omgivande samhälle skapar HCH förutsättningar för framtidens vård och omsorg. HCH och Högskolan i Halmstad bedriver projektet HICube – Behovsorienterad hälsoinnovationsarena. I projektet finns samverkanskoordinatorer från de halländska kommunerna och Region Halland som tillsammans med forskare och studenter från Högskolan i Halmstad samt näringsliv stimulerar utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.

Läs mer om Hälsoteknikcentrum Hallandlänk till annan webbplats


Innovations- och samverkansarenor

På Högskolan i Halmstad finns ett flertal andra innovations- och samverkansarenor med betydelse för profilområdet hälsoinnovation – här möts forskare, studenter och externa samverkansparter i både projekt och dialog.

Läs mer på respektive arenas hemsida:

Tema hälsoinnovations årsberättelse för 2017

Klicka på bilden för att bläddra i profilområde Hälsoinnovations årsberättelse för 2017.

Klicka här för att ladda ner.PDF (pdf, 2.6 MB)

Beställ ett tryckt exemplar här.

Sidan uppdaterad 2018-12-10