Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Urban Johnson

Professor i psykologi med inriktning idrottspsykologi, Akademin för hälsa och välfärd. Utnämnd 2011.

Professorn som är en egen produkt

Urban Johnson är vad man inom idrotten skulle kalla en egen produkt. Han har gått från filosofie kandidatexamen till professor på samma lärosäte, Högskolan i Halmstad. I Urban Johnsons fall är jämförelsen kanske särskilt träffande. Idrotten är nämligen både hans största intresse och arbetsområde, det senare i dubbel bemärkelse.

Det var som elittränare i handbollslaget Drott som Urban Johnsons forskningsintresse väcktes. Då hade han redan en filosofie kandidatexamen från Högskolan i Halmstad efter att ha gått idrottspedagogiskt program i slutet av 1970-talet.

– Jag var heltidsanställd tränare i Drott några år i slutet på 1980-talet, efter utbildningen i Halmstad. 1989 hoppade jag på forskarutbildningen och det är klart att det blev ett vägval. Ska jag fortsätta med coachningspåret som professionell coach – jag fick ganska många förfrågningar från klubbar runt om i landet, och jag hade jobbat med juniorlandslaget i handboll – eller ska jag bli forskare och akademiker? Och så blev det det senare, ”for good and for bad”, säger Urban Johnson och skrattar.

Ställde frågor som coach

Han märkte ganska tidigt att han hade valt rätt. Som tränare hade han observerat en hel del saker som hade väckt hans intresse på ett djupare plan, och som han ville veta mer om och som har kommit att bli hans specialitet genom åren – psykologiska aspekter på idrottsskador.

– Som coach observerade jag att jag fick mina spelare skadade ungefär vid samma situationer, de var ungefär lika gamla, av samma kön. Det matchade i alla avseenden men det blev stor skillnad i rehabilitering. Vissa kom tillbaka väldigt snabbt, andra kom aldrig tillbaka, fast de hade samma utgångsläge från början. Det fick mig att fundera: ”vad är detta?”. Det måste finnas något mer än en biomekanisk förklaring.

Och så började Urban Johnson att nysta men hittade inte särskilt mycket skrivet om det, i alla fall inte i Sverige. Hans forskningsområde var definierat! Sedan dess har bara eskalerat och skadeforskning är numera ett ganska stort område inom, idrottspsykologin, inte minst internationellt.

Psyko-fysiologiska markörer på idrottsskador

Urban Johnson understryker att det är psykologi som är hans huvudområde. Psykologin kommer först, idrott är inriktningen och det är de psykologiska aspekterna han studerar.

– Jag intresserar mig för idrottsskador och vad som händer under tiden som man är skadad, varför vissa blir bra, andra inte. Från början studerade jag vad som hände med individen efter skadan och förutsättningar för rehabilitering. De senaste fem–sju åren har jag fokuserat på prediktion av skada, alltså vad som hände innan en skada sker: om man kan identifiera personer som ligger i riskzonen, det vill säga rent psykologiska signaler.

Samtidigt poängterar Urban Johnson att sådana signaler sällan är renodlat psykologiska eller fysiologiska, de är snarare en kombination av ganska mycket. Psyko-fysiologiska markörer på idrottsskador, kallar han dem.

Parallellt med forskningen har Urban Johnson undervisat en hel del. I början av karriären var det till och med så att det knappt blev någon forskning alls.

– Jag undervisade mer eller mindre heltid parallellt med mina doktorandstudier. Det var under samma period som vi byggde upp ämnet idrottspsykologi på Högskolan. I början var det i princip bara jag, sedan kom det fler och fler kolleger. Under senare år har vi lagt ner mycket jobb att försöka skapa kurser på avancerad nivå för studenter som vill jobba praktiskt med psykologiska verktyg, så kallad tillämpad idrottspsykologi.

Stort intresse för idrottspsykologi

Helt lämnade inte Urban Johnson tränarkarriären när han valde spår den där gången för drygt 20 år sedan. Förutom att han har varit tränare på fritiden för barn och ungdomar, fungerar han regelbundet som coach åt både tränare och lag. Nyttan och vinsterna är ömsesidiga, Urban Johnson kan använda exemplen och erfarenheterna i sin forskning och undervisning, och tränarna och lagen utvecklas på sina respektive områden.

– Jag har jobbat med en massa elitlag runt om i Sverige. Både direkt mot laget och spelarna, men också ganska mycket indirekt – coach till coach. Det är ett otroligt intressant område som fler och fler toppcoacher och idrottsledare eftersöker, att få feedback på sitt eget beteende.

Det handlar alltså om mentala delar, om pedagogik och kommunikation. En hel del resultat och konkreta tips delar Urban Johnson också med sig av i populärvetenskapliga böcker. Riksidrottsförbundet (RF) och idrottens studieförbund, SISU, är regelbundna beställare.

– Jag har till exempel varit med och skrivit i en bok för RF:s nya ledarutbildning, där jag skriver om ledarskap, om att leda barn och ungdomar och psykologiska principer i kommunikation, om roller och normer.

Urban Johnson och hans kolleger märker av det allt större intresset för deras område, både bland professionella och bland allmänhet.

– När jag själv gick idrottsutbildningar på 1970-talet tyckte jag att det var en konstant brist på de här psykologiska, socialpsykologiska och sociala frågorna. Det var väldigt mycket teknik och taktik och fysiologi, men inte så mycket hur man skulle lära ut. ”Vad händer om” och ”varför ska man?”. Den typen av frågor fanns ingen beredskap att diskutera. Nu står just frågor om pedagogik och psykologi i fokus, säger Urban Johnson, och tillägger:

– Balans är så klart det bästa, att sträva efter en helhetsbild.

Text: LENA LUNDÉN

FAKTA URBAN JOHNSONS FORSKNING

Urban Johnsons forskning är inriktad på psykosociala riskfaktorer vid skadeuppkomst och under rehabilitering av långtidsskadade idrottare.

Forskningen bedrivs ofta tillsammans med läkare och sjukgymnaster, och de som ingår i studierna är såväl tävlingsidrottare, barn och ungdomsidrottare och motionärer som tränare och ledare – både nationellt och internationellt.
Ett annat område handlar om att tillhandahålla teorianknuten empiri för att ge uppslag och riktlinjer för tillämpat idrottspsykologiskt arbete.

För närvarande bedriver Urban Johnson bland annat ett projekt om damfotboll, ett relativt outforskat område, ihop med Linköpings universitets "Football research group". Forskarna från Halmstad bidrar med expertis inom psykosociala riskfaktorer och skador.

Ett annat projekt handlar om organtransplantation och fysiskt aktivet. Där har forskarna under sommaren 2011 organiserat forskningsdesignen och samlat in data från den internationella tävlingen World Transplant Games, data som analyseras under vintern 2011.

Urban Johnson är född 1961 i Lund. Efter idrottspedagogiskt program på Högskolan i Halmstad och några år som elittränare i handboll, följde forskarutbildning i psykologi vid Lunds universitet där han också avlade doktorsexamen 1992.

Åren 2003—2007 var Urban Johnson generalsekreterare i europeiska idrottspsykologiförbundet.

Urban Johnson blev docent 2007 och professor 2011.

Sidan uppdaterad 2018-02-26