Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ulf Holmberg

Professor i reglerteknik, Akademin för informationsteknologi. Utnämnd 2001.

Signalbehandling i realtid för styrning av dynamiska processer

Ulf Holmbergs huvudsakliga forskningsområde är adaptiv och robust reglering. Han intresserade sig tidigt för adaptiva regulatorer som kan anpassa sig till processer med kraftigt föränderlig dynamik. Biotekniska processer där mikoorganismer styrs att bete sig på ett önskvärt sätt, t.ex. rena avloppsvatten eller producera jäst har han utvecklat adaptiva regulatorer för. Adaptiva regulatorer behövs endast då processen dynamik förändras drastiskt, vilket kan vara fallet för biotekniska processer där plötsligt andra mikroorganismer börjar dominera. I de flesta fall kan en fix regulator klara av att kompensera för variation i processdynamik, förutsatt att man har tagit hänsyn till variationen i dynamik vid reglerdesignen. Detta kallas robust reglering. Till exempel, en lätt robotarm som flyttar tunga laster har olika resonansfrekvenser beroende på vikten hos lasten. Med en robust reglerdesign kan roboten förflytta lasten snabbt, vibrationslöst och på ett förutbestämt sätt oberoende av lastens vikt.

Professor Ulf Holmberg

Ulf Holmberg föddes 1959 i Kristianstad. Han utnämndes till professor vid Högskolan i Halmstad 2001.

Sidan uppdaterad 2018-02-27