Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Thorsteinn Rögnvaldsson

Professor i datavetenskap, inriktning maskinlärande, Akademin för informationsteknologi. Utnämnd 2006.

Forskar om nya sätt att använda maskinlärande system

Thorsteinn Rögnvaldssons intresse för ämnesområdet artificiell intelligens och maskinlärande började med en fascination av fysikbaserade modeller av hur hjärnan fungerar. Även om intresset för hjärnans funktion finns kvar forskar han numera i första hand om applicerade intelligenta system inom bland annat fordonsindustrin.

Ökad användbarhet för maskinlärande system är en central drivkraft för Thorsteinn Rögnvaldssons forskning. Han strävar efter att hitta bättre algoritmer, bättre i den meningen att de gör färre misstag, kan lösa en uppgift fortare och med högre precision.

Fotograf Ida Lövstål

Thorsteinn Rögnvaldsson föddes 1963 i Reykjavik, Island, men växte upp i Lund. Han läste teoretisk fysik vid Lunds universitet och doktorerade vid samma lärosäte 1994. 2003 utnämndes han till docent med inriktning lärande system vid Högskolan i Halmstad och är från och med 2007 ordförande för Forskningsnämnden för teknik och naturvetenskap.

Sidan uppdaterad 2016-04-14