Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Sven Werner

Professor i energiteknik vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Utnämnd 2007. Sven Werner är numera seniorprofessor.

Expert på fjärrvärme

– Jag är ansvarig lärare i flera grundläggande och avancerade kurser inom Högskolans energirelaterade program, samt att jag driver och deltar i internationella och nationella kurser om fjärrvärme. Dessutom har jag varit och är handledare till doktorander som delat mitt intresse för fjärrvärmesystem, säger Sven Werner.

Sven Werner forskar om fjärrvärme för såväl Sveriges som för övriga Europas framtida behov.

– Min forskarroll bygger på att jag är oerhört nyfiken på olika former av fjärrvärmesystem, varvid jag driver och deltar i olika internationella forskningsprojekt som främst berör Europas värmeförsörjning. Flera av dessa projekt berör den nya fjärde generationens fjärrvärmesystem. Mellan 2009 och 2011 var jag vice ordförande i DHC+, som då var den nya europeiska plattformen för fjärrvärmeforskning.

Internationellt verksam

Sven Werners erfarenheter och forskningsresultat har förmedlats i flera vetenskapliga energitidskrifter och rapporter, några läroböcker och genom många föredrag.

– Jag har skrivit läroböcker om energiförsörjning och fjärrvärmesystem – ytterligare några böcker står på min "att-göra"-lista.

Sven Werner har kommunicerat sin forskning genom olika aktiviteter och presentationer i Finland, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Polen, Moldavien, Ukraina, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Frankrike, Irland, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, USA, Kina och naturligtvis även i Sverige.

– Flera av dessa presentationer har genomförts inom ramen för internationella energisamarbeten inom International Energy Agency i Paris samt Europeiska Unionen och Kommissionen i Bryssel, säger Sven Werner.

Professor Sven Werner
Sven Werner föddes i Vänersborg 1952. Efter civilingenjörsexamen vid Chalmers 1977 blev det ett års arbete i näringslivet innan han återvände till Chalmers för doktorandstudier. Disputationen ägde rum 1984. Därefter blev det näringslivet igen: Borås Energi och Fjärrvärmebyrån.
Sidan uppdaterad 2018-11-06