Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Svante Andersson

Professor i företagsekonomi, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Utnämnd 2006.

Internationellt entreprenörskap

Globalisering, teknikutveckling och minskade handelshinder innebär ökad rörlighet för företagen. Men det är långt ifrån alla företag som gör det strategiska valet att konkurrera på den internationella marknaden. Särskilt bland små och medelstora företag är det vanligare att hålla sig till hemmamarknaden.

Vilka faktorer som spelar in för hur företagen agerar beskriver Svante Andersson i sin doktorsavhandling "Internationalisering som entreprenörshandling". Avhandlingen bygger på djupa fallstudier av tre svenska underleverantörer, gummiföretagen Trelleborg, Sunnex och Skega, och utvecklar teorier om att det finns olika typer av entreprenörer som arbetar enligt skilda strategier när det gäller företagens internationalisering. Resultatet visar att de strategiska valen i en internationaliseringsprocess ofta handlar mer om entreprenörens personliga egenskaper än om faktorer i omvärlden. Olika strategier kan hänföras till om beslutsfattaren ser hot eller möjligheter i att utveckla verksamheten i internationell riktning. Även entreprenörens bakgrund och intresse har betydelse för om teknikutveckling och nya produkter prioriteras framför en satsning på att bygga upp verksamhet i andra länder.

Svante Andersson föddes 1962 i Mjölby. Han studerade till civilingenjör vid Linköpings universitet och tog doktorsexamen 1996. Mellan 1997 och 1998 var han gästforskare vid Australian Graduate School of Management i Sydney. 2002 utnämndes han till docent i internationell marknadsföring vid Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2018-02-26