Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mohammad Mousavi

Professor i datorsystemteknik på Akademin för informationsteknologi. Utnämnd 2013.

”Jag vill bli en ’Mr Testing’ för inbyggda system”

Till forskningscentrumet CERES söker sig forskare från hela världen. Ett av de senaste tillskotten är Mohammad Mousavi, professor i datorsystemteknik. CERES, där samverkande inbyggda system står i fokus, har på senare år blivit ett internationellt centrum för forskning med etablerade samarbeten med såväl världsledande företag som lokala tillväxtföretag.

– Jag visste faktiskt inte hur framgångsrikt CERES var innan jag kom hit. Jag trodde att jag själv skulle vara med och bygga upp forskningsmiljön från början. Men den visade sig ju redan vara mycket väletablerad.

Nya metoder för inbyggda system

Forskningen inom CERES inriktas på lösningar och nya metoder för samverkan mellan inbyggda system, och detta skapar i sin tur möjligheter till nya eller förbättrade produkter. Centrumets forskningskompetens omfattar allt från datakommunikation till systemkonstruktion och programvaruteknik.

Mohammad Mousavis egen forskning fokuserar framför allt på utveckling av modellbaserad testning och verifiering av inbyggda system.

– Ju mer komplexa de inbyggda systemen blir, desto högre blir kraven på att man ska kunna testa dem i tidiga skeden – allra helst redan innan de byggs och definitivt inte först när de finns ute på marknaden. Det här har inte lyfts fram som särskilt viktigt tidigare, men har i allt större utsträckning blivit något som företagen frågar efter.

Gömda datorer styr

Mohammad Mousavi är framför allt intresserad av inbyggda system inom fordonsindustrin, finansiella system och hälsoteknikområdet.

– När man pratar om inbyggda system som interagerar tänker man inte alltid på att det egentligen är gömda datorer det handlar om – inbyggda enheter som styr och kontrollerar olika apparater, förklarar Mohammad Mousavi och tar bilar som exempel.

– Bilar blir allt mer datorstyrda. Men när man som bilförare tidigare kunde bli varskodd om en trilskande motor genom ljudet och kanske i bästa fall hinna ta den till bilverkstaden innan den totalhavererade, är det inte lika självklart att dagens bilar säger ifrån i förväg om de inbyggda styrsystemen fallerar. Är de datoriserade systemen felaktiga lägger motorn kanske bara av, utan förvarning.

Detta är ett typiskt område som Mohammad Mousavi vill utveckla sin forskning kring.

– Jag har utvecklat strukturerade metoder för hur man testar och diagnostiserar sådana här system. Datorer är ett av de mest komplexa system som människan har skapat och det är en utmaning att lära sig förstå dem. Om något går fel kan det ofta uppstå allvarliga komplikationer och därför måste pålitligheten i systemen utvecklas.

Stor frihet som professor vid Högskolan

Under 2013 har Mohammad Mousavi gjort ett antal forskningsansökningar och varit i kontakt med ett flertal företag, bland annat inom bilindustrin och hälsoteknikområdet. I huvudsak är han ute efter medfinansiering av nya forskningsprojekt om modellbaserade testmetoder för samverkande inbyggda system.

– De flesta företag som jag kommer i kontakt med är väldigt positivt inställda. Många har problem inom det här området vilka behöver bli lösta.

Mohammad Mousavi hoppas kunna stanna kvar länge i Halmstad.

– Vid universitetet i Eindhoven var jag docent och direkt knuten till ett forskningsteam, där mycket styrdes av professorn och hela gruppens arbete. Så är det inte riktigt här, särskilt inte nu när jag har blivit professor och kan utforma min egen forskning i större utsträckning.

Mohammad Mousavi planerar nu för att börja undervisa på kurser i inbyggda system och programmering vid Högskolan, men kommer även att ge mer specialiserade kurser med inriktning på den egna forskningen om verifierade designmodeller och strukturerade testtekniker för förbättrad produktkvalitet.

Förhoppningen är att bli en ledande och riktigt känd forskare inom sitt ämne.

– Jag vill vara ”Mr Testing” – en forskare som företagen vänder sig till för att få hjälp med att lösa problem när det gäller testning, verifiering och diagnostisering av inbyggda system. Min plan är att vara med och fortsätta utveckla Högskolan till att bli ett ännu mer framstående lärosäte inom ämnet.

Text: HANNA JOHANSSON

Bild: IDA LÖVSTÅL

Mohammad Mousavi föddes 1978 i Iran. Tack vare sin pappa, som också var akademiker, fick han sin första dator redan vid tolv års ålder. Intresset för datorteknik har alltid funnits där och grundutbildningen gjorde han i Iran.

Efter att ha slutfört sin masters­utbildning flyttade han för tolv år sedan till Holland där han 2005 disputerade på avhandlingen ”Structural operational semantics” vid Department of Mathematics and Computer Science, Eindhoven University of  Technology. Här verkade han därefter som docent mellan åren 2005 och 2013.

Under 2011–2013 var han även docent på deltid vid Delft University of  Technology, Holland.

2006–2007 hade han en post doc vid Center of Excellence in Theoretical Computer Science på Reykjaviks universitet, Island.

Mellan 2011 och 2013 var han programdirektör och medlem i programkommittén vid EIT (European Institute of Innovation and Technology), masterutbildningen för inbyggda system.

Under perioden 2010–2013 var han även programdirektör för magisterprogrammen för inbyggda system vid Eindhoven University of  Technology.

Sedan i mars 2013 är han professor på Högskolan i Halmstad, knuten till forskningscentrumet CERES – Centrum för forskning om inbyggda system.

Sidan uppdaterad 2018-02-26