Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magnus Tideman

Professor i handikappvetenskap med inriktning på socialt arbete, Akademin för hälsa och välfärd. Utnämnd 2008.

Levnadsvillkor och välfärd i en föränderlig värld

– Jag har arbetat på Högskolan i Halmstad sedan 1992. Efter knappt tio år som socialsekreterare, chef för kommunens missbruksvård och projektledare för kommunaliseringen av särskolan och omsorgsverksamheten började jag som projektsekreterare på dåvarande Wigforssinstitutet på Högskolan. Undervisning och forsknings- och utvecklingsarbete lockade och 1995 påbörjade jag min forskarutbildning i Göteborg.

13 år senare har Magnus Tideman blivit professor. Hans forskning handlar om hur förändringar i välfärdssamhället påverkar levnadsvillkoren för barn och vuxna med funktionshinder. Särskilt gäller det unga vuxna med intellektuella funktionshinder och deras kamp för att öka sitt inflytande och bli delaktiga i samhällslivet. Ett annat område är specialpedagogisk forskning om olika aspekter på normalitet och avvikelse i skolan.

Mångvetenskap för hållbar kunskap

Som professor vill Magnus Tideman stimulera mångvetenskapligheten och verka för att ämnet handikappvetenskap får ett tydligt fokus i Högskolans profilering.

– Handikapp är en stor fråga både för individer med funktionshinder och för samhället och det finns många viktiga perspektiv på funktionshinder och handikapp: biologiska, genetiska, psykologiska, sociala och så vidare. För att få en bild av helheten måste man arbeta tillsammans över ämnesgränserna. Vi är ganska många här på Högskolan som på olika sätt arbetar med dessa frågor och det tycker jag är bra. Det tillför flera dimensioner, och ger mer nyanserad, djupare och hållbar kunskap, säger Magnus Tideman.

Magnus Tideman är född 1959 i Helsingborg. Gick ut Socialhögskolan i Lund 1982. Socialsekreterare, chef och projektledare inom kommunal verksamhet 1983—1992. Disputerade vid Göteborgs universitet 2000. Docent i socialt arbete 2006. Professor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad 2008.
Bild: Annika Johansson.
Sidan uppdaterad 2018-02-26