Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lars Bååth

Gästprofessor i fotonik, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Utnämnd 1998.

Från kvasarer till stålverk

Lars Bååths forskning startade inom radioastronomi och inriktades redan från början mot detektion och tolkning av interferensmönster i komplexa elektromagnetiska vågfronter. Genom att tolka interferensmönstret över jordklotet bildat av strålningen vid 3 mm våglängd från kvasaren 3C273 kunde strålningskällan kartläggas med en vinkelnoggrannhet av 50 miljontedels bågsekund. På liknande sätt kartlades täthet och hastighet hos CS-molekylgas inom Orionnebulosan.

Senare tids forskning har ägnats åt att vidareutveckla interferometerteknik för att studera, kartlägga och tolka struktur, polarisation och förändringar i elektromagnetiska vågfält i industriella applikationer, samt till att kartlägga och modellera de media genom vilka vågen har färdats.

Professor Lars Bååth

Lars Bååth föddes i Kalmar 1948. Han utnämndes 1998 till professor vid Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2018-02-26