Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Håkan Pettersson

Professor i fysik med inriktning halvledarfysik, Akademin för informationsteknologi. Utnämnd 2003.

Att bygga med atomer

Håkan Pettersson leder en forskningsgrupp med seniora forskare och doktorander som studerar fysikaliska egenskaper hos halvledarstrukturer med dimensioner på en nanometerskala. Halvledare är material som alla elektronikkomponenter, exempelvis transistorer och integrerade kretsar, är uppbyggda av. Halvledare utgör således hjärtat i hela den moderna informationsteknologin. Genom att drastiskt minska storleken hos halvledarkomponenter till en nanometerskala kan helt nya egenskaper realiseras.

I samarbete med framför allt avdelningen för fasta tillståndets fysik vid Lunds universitet studerar forskningsgruppen elektriska och optiska egenskaper hos olika typer av nanostrukturer.


Fotograf Anders Andersson

Håkan Pettersson föddes i Malmö 1962. Efter civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Lunds universitet fortsatte han med forskarutbildning vid avdelningen för fasta tillståndets fysik. Efter doktorsexamen arbetade han som forskarassistent vid samma avdelning. Han anställdes 1999 som lektor vid Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2018-02-26