Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Göran Svensson

Professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, Akademin för ekonomi, teknik och samhälle. Utnämnd 2006.

Samspel och delaktighet i det internationella forskarsamhället

Som professor i marknadsföring är internationella forskningsaktiviteter en viktig del av Göran Svenssons verksamhet. Det gäller framför allt internationella redaktörskap, forskningssamarbeten, forskarnätverk, konferensdeltagande och publicering. En annan viktig målsättning är att bygga upp en forskargrupp inom ramen för Högskolans verksamhet genom att bedriva internationell och tvärvetenskaplig forskning. Göran Svenssons aktuella forskning sträcker sig över olika områden såsom företags- och affärsetik, affärslogistik, industriell marknadsföring, tjänstemarknadsföring, kvalitetsstyrning, ledarskap, akademisk publicering och forskningsmetoder.

Professor Göran Svensson
Göran Svensson föddes i Göteborg 1961. Han disputerade vid Göteborgs universitet 2001 med en avhandling om sårbarhet i logistikkanaler inom svensk fordonsindustri. Han är knuten till Högskolan i Halmstad sedan 1997.
Sidan uppdaterad 2018-02-26