Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Gabriel Baffour Awuah

Professor i företagsekonomi inriktning marknadsföring, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Utnämnd 2011.

Med intresse för internationalisering

Hur gör företag för att nå framgångar internationellt och lyckas på nya marknader? Och hur går det till när företag ska kompetensutvecklas?

De är två frågor som står i fokus för Gabriel Baffour Awuahs forskning. Vid 57 års ålder kan han konstatera att livet inte riktigt blev som han hade tänkt sig. När han flyttade från Ghana till Tyskland för att studera "Industrial Management", var planen att utbildningen skulle bana väg in i industrin på hemmaplan.

– Efter mina första år i Tyskland åkte jag i princip runt och knackade dörr hos företagen i jakt på jobb, jag hade inga ambitioner alls om att bli forskare. Men det fanns inget arbete, och dessutom sa man inom industrin i Ghana att jag med min akademiska bakgrund var överkvalificerad, vilket var väldigt frustrerande.

Starkt intresse för internationalisering

I stället började han rikta blicken mot Sverige och Uppsala universitet, där han efter en introduktionskurs i svenska påbörjade sin forskarutbildning 1989. Redan tidigt i studierna hade Gabriel Baffour Awuah utvecklat ett starkt intresse och inte minst en nyfikenhet för företags internationalisering.

– Framför allt har jag alltid intresserat mig för utbytesrelationerna mellan olika företag, hur olika aktörer behöver varandra för att prestera och lyckas internationellt. Bilindustrin är ett exempel där man är helt beroende av varandra. Under en period var jag verksam i Australien och där tittade jag särskilt på Toyota och hur väl man genom samarbete med andra aktörer lyckades leverera sina bilar.

Varför lyckas vissa men inte andra?

I sin forskning har Gabriel Baffour Awuah studerat vad det är som gör att en del företag lyckas i sin internationalisering helt på egen hand, medan det tar betydligt längre tid för andra.

– Till exempel har jag studerat hur västeuropeiska, marknadsekonomiska företag som Statoil och Scania har lyckats etablera sig på andra typer av marknader, med andra politiska och ekonomiska system. För Statoil gick det bra direkt, eftersom man tidigt hittade lämpliga samarbetspartner — vilket är helt nödvändigt för att man ska lyckas, medan det tog längre tid för Scania.

Ett aktuellt projekt för Gabriel Baffour Awuah är en gemensam studie mellan Högskolan och fem företag, de flesta baserade i Halmstad med omnejd.

– Vi tittar på företag som lyckas internationalisera sina verksamheter redan ett par år efter att de har grundats, vi studerar deras tillväxt och bakomliggande faktorer till deras framgångar.

Vill inspirera

Förhoppningen är att forskningen ska komma andra företagare till gagn, att kunskapen om hur man som företagare ska nå framgång ska öka bland såväl praktiker som akademiker.

– Mycket av min forskning går ut på att titta på vad som redan finns — och vad som saknas. När mina texter publiceras kan företagare läsa om och ta del av hur andra gör för att själva bli inspirerade. Det är inte alltid som företagen själva har tid att göra den typen av analyser.

Nätverk stärker företagens utveckling

Gabriel Baffour Awuah har även ett andra forskningsområde — företags och organisationers kompetensutveckling och hur enskilda företags nätverk kan hjälpa dem till utveckling.

– Jag tittar mycket på hur företag kan tillfredsställa behovet av utveckling inom sin personalstyrka. Jag har studerat både små och stora företag.

Även om den ursprungliga planen inte var att bli forskare känner Gabriel Baffour Awuah att han nu har nått ett högt mål i livet.

– I framtiden hoppas jag på att få egna doktorander, det finns ett par potentiella, och så hoppas jag kunna fortsätta att bedriva forskningssamarbete med utvecklingsländerna.

Text: HANNA JOHANSSON

Gabriel Baffour Awuah föddes 1954 i Antoa i Ghana. Efter gymnasiet sökte han sig till högre studier i Tyskland. Efter avslutad grund­examen i "Industrial Management" vid Hamburgs universitet, flyttade han till Sverige, där han påbörjade forskar­utbildning vid Uppsala universitet.
 
1994 doktorerade han i marknads­föring. 1995—2003 var Gabriel Baffour Awuah anställd som lektor vid Högskolan i Skövde.

2003 anställdes han som lektor vid Högskolan i Halmstad och 2008 blev han docent i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Han har i flera omgångar varit utbyteslärare, bland annat i Danmark, Tyskland, Australien, Polen och i Brasilien.
Gabriel Baffour Awuah utnämndes till professor vid Högskolan i Halmstad 2011.

Sidan uppdaterad 2018-02-26