Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bernd Hofmaier

Gästprofessor i sociologi med arbetsvetenskaplig inriktning.

Kort biografi

Bernd Hofmaier är professor e.m. i sociologi med arbetsvetenskaplig inriktning vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Han disputerade 1980 i sociologi vid Göteborgs universitet på avhandlingen Montagearbetare – Ett liv i permanent tillfällighet och blev docent vid Göteborgs universitet 1997.

Han var 1989 på en ettårig postdoc vistelse vid Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS); och hade befattningar på Arbetslivscentrum (ALC) i Stockholm, Göteborgs universitet, och Arbetslivskollegiet (Göteborg). 2001 installerades han som professor vid Högskolan i Halmstad.

Bernd Hofmaier har under lång tid forskat och arbetat med organisatoriska utvecklingsfrågor bland annat inom programmet Ledning, organisation och medbestämmande (LOM) och andra skandinaviska utvecklingsprogram. Därefter har han medverkat i etableringen av ett arbetsvetenskapligt utbildningsprogram vid Högskolan i Halmstad. De senaste tio åren har han forskat om och arbetat med innovationsfrågor, bland annat organisering och ledning av innovativa verksamheter. I samarbete med forskningsmiljön CIEL var han 2010 med och etablerade forskarutbildningen i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Bernd Hofmaier är numera seniorprofessor.

Bernd Hofmaier föddes 1944 i Mariazell, Österrike. Han kom till Sverige 1962, tog sin fil. kand. vid Göteborgs universitet 1970 och tio år senare blev han fil dr i sociologi vid GU. Utnämnd till professor i sociologi med arbetsvetenskaplig inriktning vid Högskolan i Halmstad år 2000.
Sidan uppdaterad 2018-11-06