Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Våra professorer

För den unga Högskolan i Halmstad var det en viktig milstolpe när regeringen 1997 gav tillstånd till att inrätta professurer. De första fem professorerna installerades 1999. Sedan dess har ytterligare ett 50-tal professorer installerats.

Här kan du läsa mer om professorer, gästprofessorer och adjungerade professorer som är anställda vid Högskolan i Halmstad. Förutom de som är listade här finns ytterligare professorer som Högskolan samarbetar med.

Högskolans professorer

Namn

Ämnesområde

Svante Andersson

Företagsekonomi

Gabriel Baffour Awuah

 

Företagsekonomi, inriktning

marknadsföring

Magnus Bergquist

Informatik

Josef Bigun

Signalanalys

Marta Cuesta

Sociologi

Mike Danilovic

 

 

Industriell organisation, inriktning

innovation och technology

management

Lena-Karin Erlandsson

arbetsterapi

Lars-Gunnar Franzén

Kemi, inriktning biokemi

Jonas Gabrielsson

Företagsekonomi, inriktning

företagsstyrning, särskilt entreprenörsföretag

Ulf Holmberg

Reglerteknik

Magnus Holmén

 

Innovationsvetenskap, inriktning

industriell organisation

Jonny Hylander

 

Energiteknik, inriktning

förnybar energi

Jeaneth Johansson

Företagsekonomi med inriktning redovisning och finansiell bedömning

Urban Johnson

 

Psykologi, inriktning

idrottspsykologi

Magnus Jonsson

Realtidsdatorsystem

Staffan Karlsson

Omvårdnad

Tony I Larsson

Inbyggda system

Eva-Carin Lindgren

indrottsvetenskap inriktning hälsopromotion

Claes Malmberg

Naturvetenskapens didaktik

Mohammad Mousavi

Datorsystemteknik

Pernilla Nilsson

Naturvetenskapernas didaktik

Tomas Nordström

Datorteknik

Jens Nygren

Hälsoinnovation

Mattias Ohlsson

Informationsteknologi

Håkan Pettersson

Fysik, inriktning halvledarfysik

Bengt-Göran Rosén

Maskinteknik

Åsa Roxberg

Omvårdnad

Thorsteinn Rögnvaldsson

 

Datavetenskap, inriktning

maskinlärande

Mikael Sandberg

Statsvetenskap

Ingela Skärsäter

 

Omvårdnad, inriktning hälsa

och livsstil 

Klaus Solberg Søilen

Företagsekonomi

Natalia Stambulova

 

Psykologi, inriktning

idrottspsykologi

Veronica Stoehrel

Medie- och kommunikations­vetenskap

Petra Svedberg

Omvårdnad

Göran Svensson

 

Företagsekonomi, inriktning

marknadsföring

Walid Mohamed Taha

Datologi

Magnus Tideman

 

Handikappvetenskap, inriktning

socialt arbete

Antanas Verikas

 

Bildbehandling, inriktning

artificiell neuronnätsteknik

Alexey Vinel

Datakommunikation

Stefan Weisner

Biologi, inriktning miljövetenskap

Kristina Ziegert

Omvårdnad

 

Högskolans gästprofessorer

Namn

Ämnesområde

Mark Bille Andersen

Sportpsykologi

James Barlow

innovationsvetenskap/hälsoinnovation

Bendik Byggstad

Informatik

Mark Dougherty

informationsteknologi

Susanne Durst

företagsekonomi

Siegfried Fleischer

Limnologi

Peter Hansbo

tillämpad matematik

Bernd Hofmaier

Sociologi

Tony I Larsson

Inbyggda system

Magnus Lindwall

psykologi inriktning idrott

Karen Manly

Innovationsvetenskap

Misha Pavel

Hälsoteknik och -innovation

Sarah Pink

 

Tillämpad kultur- och

samhällsanalys

Hans-Peter de Ruiter

Omvårdnad

Jo Smedley

Digitalt lärande

Roger Säljö

Digitalt lärande

Jan Tretmans

Datavetenskap

Sven Werner

Energiteknik

Högskolans adjungerade professorer

Namn

Ämnesområde

Stefan Bergman

Hälsa och livsstil

Robert Broström

informationsteknologi inriktning artificiell intelligens

Hans Hellsten

Radarsystem

Stefan Nilsson

Elektroteknik

Professor är en titel som står för högsta kompetens och innehas av de främsta inom sitt ämnesområde. Det är samtidigt en lärartjänst som innebär att man representerar kunskapsfronten. En professor står för hela det akademiska spektrumet med forskning, handledning av doktorander, undervisning och samverkan.

Sidan uppdaterad 2018-12-06