Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samspel – ett forskningsmagasin

Bildlänk till forskningsmagasinet Samspel

Samspel är ett digitalt forskningsmagasin från Högskolan i Halmstad som på ett populärvetenskapligt sätt skildrar den forskning som bedrivs vid lärosätet.

Läs Samspel här: samspel.hh.selänk till annan webbplats

Forskningsmagasinet Samspel är ett sätt att – på ett enkelt och begripligt sätt – sprida kunskap om vår forskning och dess resultat. Målet är att göra den mer tillgänglig – i synnerhet för läsare utanför forskningsvärlden.

Samspel utkom första gången 2011 – då i tryckt format. Från och med 2016 tog magasinet steget in i den digitala världen. Glöm inte heller att du kan prenumerera på nya artiklarlänk till annan webbplats.

Magasinet heter Samspel eftersom det är ett begrepp som speglar den forskning som bedrivs på Högskolan – där det mesta görs i samarbete med aktörer utanför lärosätet. Samspelet med omvärlden är en del av Högskolan i Halmstads identitet. Det går hand i hand med lärosätets ambition att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.

Trevlig läsning!

 

Vill du läsa gamla Samspel?

Tidigare producerades forskningsmagasinet Samspel i tryckt format, och utkom då vartannat år. Nedan hittar du de tryckta numren.

Samspel 2013

I Samspel 2013 kan du bland annat läsa om våra framstående forskare som har sökt sig till Högskolan från andra länder för att vår forskning är excellent.

Vi bjuder också på hälsoinnovationer – till exempel Androstolen och humanoiden Jonson – miljöinnovationer och nya intelligenta produkter.


Samspel 2011

Följ med på en tur in i vår värld för att få veta mer om vad våra
forskare forskar om.

Här finns allt från intelligent teknik, energi för framtiden och forskning om idrott till monsters roll, barns möte med fysik och gränsgångare som har en fot i akademin och den andra i en annan verklighet.

Sidan uppdaterad 2018-08-23