Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskning för innovation

Forskning för innovation vid Högskolan i Halmstad är fokuserat kring profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. De grundar sig i tre starka forskarutbildningsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Forskning för innovation är en så kallad KK-miljö som innebär ett tioårigt avtal med KK-stiftelsen (se mer information om KK-miljö nedan). Centralt i alla forskningsprojekt som bedrivs inom ramen för Forskning för innovation är samarbetet med näringslivet, så kallad samproduktion. Samproduktion innebär i regel att företag som bedriver forskningsprojekt tillsammans med Högskolans forskare också står för delar av finansieringen i projektet.

KK-miljön Forskning för innovation bygger på forskarutbildningsområdena informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Det är inom dessa tre områden som Högskolan har sina master- och forskarutbildningsrättigheter. De övergripande profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen knyter samman flera forskningsinriktningar.

Vad är en KK-miljö?

Högskolan i Halmstad är ett av fem lärosäten i landet som kvalificerat sig för att bli utnämnd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. De andra KK-miljöerna är Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Jönköping University. I ett tioårigt avtal som löper till och med år 2021, utlovar stiftelsen stöd till forskningsinsatser som successivt utvecklar ett alltmer profilerat lärosäte, med högsta kvalitet, tydlig positionering och med verksamhet som har stark relevans för utvecklingen av näringsliv och samhälle. Förtroendet vilar på tydliga mål, genomtänkt strategi och ett kvalitetsdrivande arbetssätt. För att spegla Högskolans profil har KK-miljön fått namnet Forskning för innovation.

Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation invigdes i april 2012.

Sidan uppdaterad 2018-11-22