Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

ARC13 – utvärdering av Högskolans forskning 2013

Under 2013 utvärderade Högskolan i Halmstad all sin forskning och samproduktion i ARC13 (”Assessment of Research and Coproduction 2013”). Utvärderingen är ett viktigt verktyg i arbetsprocessen för att göra lärosätets verksamhet mer forskningsintensiv. På denna sida kan du bläddra i och ladda ner ARC13:s slutrapport. Rapporten går även att beställa i tryckt version.

I utvärderingen granskades Högskolans åtta forskningsmiljöer av 39 externa experter. Deras slutsatser visar att Halmstad under sina första trettio år lyckats bygga upp flera forskningsmiljöer med forskning på hög internationell nivå.

Det övergripande syftet med ARC13 har varit att utveckla forskningen vid de lärosäten som deltar. Den har hjälpt med att identifiera forskning med utvecklingspotential. Flera miljöer – sammanlagt mer än hälften av Högskolans forskning sett till forskningsresurser – bedöms hålla en internationellt hög nivå generellt. Flera delar i andra forskningsmiljöer bedöms också vara på hög internationell nivå. Utvärderingen har även gett värdefulla insikter om vilka förbättringsområden som finns.

ARC13 är sprungen ur den process som ledde till att Högskolan år 2012 utnämndes till KK-miljö. KK-stiftelsen är medfinansiär. Utvärderingen har genomförts i samarbete med Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet, som båda också är KK-miljöer.

Bläddra i ARC13

Klicka på omslaget för att bläddra i fullskärmsläge.

Sidan uppdaterad 2016-04-14