Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Värde, innovation och samhällsutveckling

Forskningen vid Högskolan i Halmstad är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Merparten av Högskolans forskning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Dessa områden utgör en bas för lärosätets verksamhet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå.

Forskning i samverkan

Forskningen vid Högskolan sker i nära samverkan med aktörer utanför akademin. Även inom Högskolan sker mycket av forskningen i samverkan mellan miljöerna.

Forskningsmiljöer knutna till akademierna

Högskolans forskning organiseras i forskningsmiljöer som är knutna till Högskolans fyra akademier: Akademin för hälsa och välfärd, Akademin för informationsteknologi, Akademin för lärande, humaniora och samhälle och Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Inom forskningsmiljöerna samlas forskare kring gemensamma forskningsämnen.

Två profilområden

Högskolan har två tvärvetenskapliga profilområden: Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen.

Forskning i siffror

50 professorer och drygt 100 doktorander är verksamma vid Högskolan i Halmstad – läs mer här om aktuella siffror relaterat till Högskolans forskning.

Publikationerlänk till annan webbplats

Vetenskapliga publikationer producerade av forskare, lärare och studenter vid Högskolan i Halmstad samlas i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVAlänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2018-11-22