Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Jörgen JohanssonWork area / area of expertise
Society and communication

Expertise
Associate Professor, Political Science

Teaching
Courses in areas which touch upon: political theory, democracy theory, administration politics, comparative politics, and analytical orientations within political science as well as thesis supervision on all levels including post-graduate. I also teach social sciences and supervise theses for the department for teacher training.

Research
My research focuses on questions related to political organization (democracy, implementation, collaboration, negotiation and networks) especially in the areas of municipal politics and regional development politics.
I have, within a series of research projects, analysed Swedish regionalization (attempts at regionalization, collaboration organs and the municipalities with the surrounding world). Currently I am concluding a research project that deals with the political control of the development politics based on empirical data from the Swedish regions of Halland and Gnosjö.
The development of Swedish regional politics, since its initiation in the 1950s up until today, is another area of research and at present I am planning a comprehensive study on how Swedish regional politics has transformed from an idea like any other into a policy that shows a clear interest in that all of Sweden should be concentrating on creating economic growth in all its regions.


Research environment:
arrow Center for Social Analysis
arrow CIEL - Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research
arrow FULL - Research on Education and Learning within the Department of Teacher education


Links:
arrow Publications
arrow På svenska

Publications:
arrow Registered publications in DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Johansson, Jörgen, Niklasson, Lars, Persson, Bo (2015). The role of municipalities in the bottom-up formation of a meta-region in Sweden : drivers and barriers. Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 19 (4), s. 71 - 88. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2005). Kommunpolitikers kontakter : kommunstyrelsepolitikers aktörs­kontakter i Skåne, Västra Götaland och Kalmar län 1994-2004. Kommunal ekonomi och politik, 9 (4), s. 7 - 36. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Artikel, recension
 • Johansson, Jörgen (2012). Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem. Statsvetenskaplig Tidskrift, 114 (1), s. 171 - 175. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2010). Institutionalisering av ansvar i kommunal revision. Statsvetenskaplig Tidskrift, 112 (4), s. 454 - 457. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Bok
 • Johansson, Jörgen (2005). Regionförsök och demokrati – demokratisk legitimitet och regi­onalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götaland. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 131 s. (Forskning i Halmstad ; 10). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (2004). Regionalisering och kommunal självstyrelse : halländska kommuner i en regional miljö. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 103 s. (Forskning i Halmstad ; 8). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (1999). Regionalisering och internationalisering i Halland : politik och statsvetenskap i ett epokskifte. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 116 s. (Forskning i Halmstad ; 3). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (1995). Europeiska regioner : Regionforskning i empirisk och normativ be­lysning. Högskolan i Örebro, Örebro. 136 s. (Örebro studies ; 13). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Johansson, Jörgen, Niklasson, Lars, Persson, Bo, Sjöstrand, Niklas (2014). "Kommunernas region" – kommunernas inflytande i en sydsvensk storregion. Behöver vi en sydsvensk region? : Tio röster om möjligheter och fallgropar för medborgare, vård, näringsliv, politik och utveckling. Sydsvensk regionbildning. S. 91 - 112. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2013). Regionalpolitikens utveckling : Mellan politisk kamp och ekonomisk nytta. Det regionala samhällsbyggandets praktiker : Tiden, makten, rummet. Daidalos, Göteborg. S. 51 - 72. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2010). I skärningspunkten mellan regionkommun och kommuner : Med regional utvecklingspolitik och kulturpolitik i fokus. Kulturpolitiken under lupp : Forskare om kultur och kulturpolitik i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens kultursekretariat, Uddevalla. S. 32 - 57. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2010). Regionkommuner och kommunal självstyrelse : Politiska utmaningar i relationen mellan lokalt och regionalt. Flernivåstyrning : Framgångsfaktor för kommuner, regioner och staten. Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting. S. 93 - 120. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2008). De nya regionerna och den kommunala självstyrelsen : politisk organisering i skärningspunkten mellan lokalt och regionalt. Regioner i rörelse : perspektiv på svenska regionaliseringsprocesser. Åbo Akademi, Åbo. S. 49 - 96. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2006). Regionreformer i Sverige : regionalisering i Skåne och Västra Göta­land. Skandinaviske regioner - plass for politikk? : det regionale politiske demokrati i utvikling eller for avvikling?. Fagbokforlaget, Bergen. S. 69 - 92. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2003). Från regionernas Europa till en kommunernas Region : regionre­former i svensk politik sedan 1990. Demokratins geografiska gränser : en antologi om storlek, demokrati och effektivitet. Svenska kommunförbundet, Stockholm. S. 140 - 173. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2001). Regiondemokrati och politisk kommunikation. Politisk kommunikation och demokrati. Studentlitteratur, Lund. S. 360 - 383. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2000). Försök med en ny regional samhällsorganisation : Demokrati, fler­nivåpolitik och regional mobilisering. Regional försöksverksamhet - tre studier : Rapport till Den parlamentariska regionkommittén (PARK). Fritzes, Stockholm. S. 7 - 141. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2000). Regionalisation in Sweden. Local and Regional Governance in Europe : Evidence from Nordic Regions. Edward Elgar Publishing, Cheltenham. S. 125 - 159. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2000). Politik i ett epokskifte : regiondemokrati i en differentierad poli­tisk ordning. Epokskifte och demokratiparadoxer : tre essäer om tillväxt, partnerskap och demo­krati i den nya regionala utvecklingspolitiken. Landstingsförbundet, Stockholm. S. 10. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (1999). Demokrati i regioner : Utvecklingsdrag och möjligheter. Maktdelning. Fakta info direkt, Stockholm. S. 349 - 374. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (1996). En fungerande region : politisk styrning för regional utveck­ling. Regional tillväxt : villkor och möjligheter. Landstingsförbundet, Stockholm. S. 31 - 56. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Johansson, Jörgen (2007). Politikundervisningens didaktik : Ämnesdidaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete i samhällskunskap. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Johansson, Jörgen, (1991). Offentligt och privat i regionalpolitiken. Diss. Lund : Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 1991. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Rapport
 • Johansson, Jörgen, Niklasson, Lars (2013). Kommunernas region : Kommunernas inflytande i regionen. Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm. 62 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen, Brogren, Anders, Petäjä, Ulf (2011). Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 115 s. (Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen ; 2011:1). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (2011). Samordning av regionalt utvecklingsarbete : erfarenheter från kommunala samverkansorgan och regionkommuner. Utredningen om den statliga regionala förvaltningen, Stockholm. 90 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen, Rydstedt, Johan (2010). Att styra regionala utvecklingsprocesser - demokrati, jämställdhet och lärande i Region Halland och i Gnosjöregionen & Jönköpings län. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 166 s. (Forskning i Halmstad ; 19). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (2009). Politikundervisning vid lärarutbildningarna i Sverige : En översiktlig analys av kursplaner i samhällskunskap. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 30 s. (Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen ; 2009:2). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (1999). Regionreform på försök : Första stegen mot en ny regional sam­hälls­organisa­tion. Fakta info direkt, Stockholm. 133 s. (Statens offentliga utredningar, SOU ; 1999:103). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (1999). Samhällsförändring och förvaltningspolitik på regional nivå. Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö. 16 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen, Beckman, Björn (1984). Låt 139 blommor blomma : Regionalt utvecklingsarbete i sex län. Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU), Stockholm. 68 s. (ERU-rapport ; 36). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
Image of Jörgen Johansson

Contact information
Department / Unit:
School of Education, Humanities and Social Sciences

Building / Room:
Building Q / 250

Phone:
+46 (0) 35 16 74 76

E-mail:

Updated 2014-06-11