Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Staff at Halmstad University

Professional history

 • 2010 - 2013

  University Current position

  Assistant professor, IDE vid Halmstad University

 • 2000 - 2000

  University

  Research engineer, IDE vid Halmstad University

 • 2001 - 2005

  University

  PhD student, IDE vid IDE

 • 2006 - 2009

  University

  Post doctorial assignment, IDE vid Halmstad University

 • 2013 -

  Academic Course

  Artificial Intelligence at Halmstad University
 • 2012 - 2013

  Academic Course

  Digital Control
 • 2008 - 2012

  Academic Course

  Cooperating Intelligent Systems at Halmstad University
 • 2008 - 2010

  Academic Course

  Advanced sensor systems at Halmstad University
 • 2010

  Kagawa University, Japan.
 • 2013 -

  Director assignment

  Director of studies, PhD education in Information Technology at Halmstad University, IDE

 • 2009 - 2011

  Ethics, equal treatment and environmental consideration

  Member of the council for equal opportunities (Rådet för Lika villkor) at Halmstad University

 • 2013 -

  Committee work

  Member of the faculty boards' committe on PhD education (forskarutbildningsutskottet) at Halmstad University

 • 2013 -

  Committee work

  Member of the IDE council (sektionsrådet) at Halmstad University

 • 2013 -

  Committee work

  Member of the EIS steering group at Halmstad University, IDE

 • 2013 -

  Committee work

  Member of the EISIGS steeringgroup (EIS industriforskarskola) at Halmstad University

 • 2013 -

  Committee work

  Member of the management group of PhD education at EIS at Halmstad University