Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-10-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Skapa en permanent länk till en elektronisk artikel eller bok

Om du kopierar länken till en publikation direkt från webbläsarens adressfält när du är inne i någon av bibliotekets licensierade databaser så kommer länken inte att fungera utanför högskolans nätverk. Databasen kommer då inte att "veta" att du har behörighet.


Fråga

Hur skapar jag en länk till en elektronisk artikel eller bok för att infoga i min kurslitteraturlista och försäkrar mig om att den fungerar både inom och utanför Högskolans nätverk.

Svar

Du måste tänka på två saker när du t.ex. skall skapa en länk till en elektronisk artikel/bok:

1. Länken måste gå via bibliotekets proxyserver (för tillgång utanför Högskolans nätverk).

När du skapar en länk till särskilt tidskrift, tidskriftsartikel eller bok, länka alltid via bibliotekets proxyserver. På så sätt försäkrar du dig om att dina studenter har tillgång även utanför Högskolans nätverk. Du åstadkommer detta genom att starta länken med ett s.k. proxyprefix, http://ezproxy.bib.hh.se/login?url=

Exempel:

http://ezproxy.bib.hh.se/login?url=http://search.epnet.com/direct.asp?an=8599234&db=buh

Om en student arbetar hemifrån eller någon annanstans utanför Högskolans nätverk och klickar på denna typ av länk, slussas studenten automatiskt till en loginsida, där han eller hon kan logga in med de kontouppgifter de fått av Högskolan. Om de sitter på campus behöver de inte logga in.

2. Använd en permanent internetadress i länken.

Du måste även försäkra dig om att den internet-adress du använder dig av i länken är permanent, s.k. 'persistent url'. Var försiktig med att använda url:er direkt från webbläsarens adressfält på Internet.

När du söker fram en publikation i en databas finns ibland så kallad sessionsdata med i URL:en. Om du kopierar URL:en inklusive detta data är det inte säkert att länken fungerar nästa gång eftersom du då inte är kvar i samma session.

Många förlag, t.ex. Ebsco, tilldelar sina artiklar en permanent url. En sådan url kan med säkerhet användas för att skapa en länk. Det kan stå: 'Persistent link to this article:…' eller 'Bookmark this page as: …' Denna url kan du kopiera och använda i din länk (och ej glömma att placera detta efter proxyprefixet).

Andra förlag, såsom Elsevier Science Direct, tilldelar ett s.k. Digital Object Identifier (DOI) till varje artikel. Ett exempel på ett DOI ser ut som följer: 10.1016/S0169-5150(03)00081-1. Om du kopierar och använder denna kod i din länk försäkrar du dig om att länken kommer att fungera även om innehållet flyttas till en annat ställe.

Placera följande framför DOI-koden: http://dx.doi.org/ och framför denna proxyprefixet.

Länken skall ha följande utformning:

http://ezproxy.bib.hh.se/login?url=http://doi.org/10.1016/S0169-5150(03)00081-1

Sidan uppdaterad 2014-10-29