Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avancerad sökning

Här har du möjlighet att rikta din sökning till ett eller flera fält och på så sätt redan från början avgränsa din träffmängd. Sökfält finns för titel, författare, ämne, år, språk osv. Det räcker att fylla i ett av dem, men du kan också precisera din sökning genom att fylla i flera fält, t.ex. ämne, språk och materialtyp. Sökningen ger träff på titlar som innehåller alla de ord som har skrivits in.

Fritext


Skriv det eller de sökbegrepp som önskas. Alla sökord måste finnas i posten för att man ska få träff. Skriver du 'Indien Pakistan' uppfattas det som att båda orden (Indien och Pakistan) måste finnas i posten.
Skriv valfria sökord
Sök i fritext när du vill hitta så mycket som möjligt inom ett visst ämnesområde eller när du är osäker på uppgifterna i din referens.

För mer precisa sökningar kan du välja en annan sökingång, t.ex. Titel, Författare/upphovsman eller Ämne. Då begränsas sökningen till att bara gälla dessa delar av en post.

Sökningar på geografiska namn och personer i fritext kan ge oväntade träffar. Om du söker på Stockholm i fritext får du träff även på titlar som getts ut i Stockholm.

För att söka litteratur med viss utgivningsort välj i stället sökfält utgivare.

För att söka litteratur om en viss ort eller en viss person välj sökfält Ämne.

Titel/ord i titel

Skriv hela titeln eller några ord ur titeln, i vilken ordning som helst
Med titel avses alla typer av titlar på en bok, tidskrift, artikel eller liknande, dvs. även undertitlar, deltitlar, originaltitlar m.m. Du kan även hitta böcker som ingår i en viss skrift- eller rapportserie (seriedelar) genom att skriva in seriens titel.

Om du söker en viss typ av titlar, t.ex. tidskriftstitlar, under 'Fler sökalternativ' begränsa fältet 'Dokumenttyp' till tidskrifter.

För att hitta böcker som ingår i en viss skrift- eller rapportserie eller liknande (seriedelar), skriv seriens titel, t.ex. Dissertations in economics Stockholm, och begränsa till böcker via länken Materaltyp/materialtyper i högermenyn.

Författare/upphovsman


Skriv personens namn. För- och efternamn kan skrivas i vilken ordning som helst. Författare/upphovsman avser personliga upphovsmän (författare, medarbetare, utgivare, redaktörer, illustratörer, översättare, kompositörer, recensenter, exekutörer m.m.) men också institutioner, organisationer, musikgrupper, konferenser och möten som står bakom utgivningen av en publikation.
Skriv för och efternamn i vilken ordning som helst

Ämne


Skriv ett eller flera ämnesord. Ämnesorden i HULDA är vanligtvis på svenska men engelska termer (särskilt inom medicinska och tekniska områden) förekommer.

Ämnesord är kontrollerade termer som används för att beskriva innehållet i en bok, tidskrift, karta etc. Geografiska begrepp och namn på personer och institutioner kan också förekomma som ämnesord.

Att använda kontrollerade ämnesord vid en sökning ger vanligen ett mer preciserat träffresultat. Vi använder oss av Svenska ämnesordlänk till annan webbplats för att beskriva innehållet i vår litteratur. Svenska ämnesord innehåller ämnesord på svenska inom alla ämnesområden och har utvecklats på Kungl. biblioteket i samarbete med andra bibliotek.

Skriv ett eller flera ämnesord

Vill du få en bred översikt över ett ämne kan du använda sökingången Ämnesträdlänk till annan webbplats. Ämnesträdet är uppbyggt kring ett antal ämnesområden som i sin tur är hierarkiskt strukturerade. I trädet kan man bläddra från ett brett ämnesområde ner till en mer specifik ämnesnivå alternativt söka efter ett visst ämnesord. Ämnesstrukturen bygger på SAB klassifikationssystemlänk till annan webbplats för svenska bibliotek.

I träfflistan har du möjlighet att söka vidare på ett visst ämnesord genom att klicka på det länkade ämnesordet. I fullpostläge kan du också välja att söka vidare genom att kombinera flera ämnesord med OCH.

För personer med ovanliga namn räcker det ofta att bara skriva efternamnet, eventuellt i kombination med att du skriver något ord ur titeln i sökfält Titel/ord i titel.

Utgivare


Här kan du söka på bokförlag, tryckare och andra utgivare, samt förlagsort.

Tänk på att förlagets namn ofta kan vara förkortat, t.ex. Bonnier för Albert Bonniers förlag och Cambridge U.P. för Cambridge University Press.

ISBN/ISSN


Här kan du söka på de internationella standardnummer som tilldelas förlagsutgivna böcker, ISBN (International Standard Book Number) och regelbundet utkommande tidskrifter och seriella publikationer, ISSN (International Standard Serial Number). Numren kan skrivas in med eller utan bindestreck (91-7133-901-9 resp. 9171339019).

Dokumenttyp


Här kan du välja att begränsa din sökning till att gälla enbart böcker eller avhandlingar etc.

Språk


Välj att endast söka verk på ett visst språk ut en fördefinierad lista av språk.

Utgivningsår


Ange ett årtal för att söka enbart på detta år. Du kan välja att söka på mindre än eller större än ett visst årtal eller på ett visst tidsintervall.

Avdelning


Begränsa dig till verk som är placerade i 'Hallandsrummet' eller i avdelningen för 'kurslitteratur'.
Sidan uppdaterad 2018-04-26